Õigusteadus

Õigusteadus (ingliskeelne õpe)

Ootame õppima inimesi, kes soovivad omandada põhjalikke teadmisi õigusteoorias ning rahvusvahelises ja Euroopa õiguses.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppekohtade arv Lävendipõhine vastuvõtt

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris 2500

 

 • Õppetöö toimub inglise keeles
 • Päevaõpe (õppetöö Tallinnas)

Miks tulla meile õppima?

Globaliseeruv maailm vajab õigusteaduse spetsialiste, kes valdavad rahvusvahelist õigust ning inglise keelt. Õppekavas on põhjalikud kursused õigusajaloost, võrdlevast õigusest, rahvusvahelisest õigusest ning Euroopa Liidu õigusest.

Õppejõududeks on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased ja spetsialistid.

 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus
 • Kestus: 3 aastat

 • Õppevorm: päevaõpe
 • Õppemaks 2520 EUR/semestris
 • Õppekohtade arv: lävendipõhine
Õppekava sisu

Tutvu õppekavaga

Vastuvõtutingimused

Üldised vastuvõtutingimused

 • Gümnaasiumi või kutsekeskkooli lõputunnistus või sellele vastav kvalifikatsioon.
 • Inglise keele oskus vähemalt vähemalt B2 tasemel (keeletaseme tõendamiseks sobivaid dokumente vaata: tlu.ee/keeleoskus)

Vastuvõtueksam

 • Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust osast (motivatsioonikiri) ja suulisest osast (intervjuu). Maksimumpunktide arv on 100  punkti: 50 p kirjalik ülesanne ja 50 p intervjuu.
 • Intervjuule pääsevad kandidaadid, kes saavad kirjaliku osa eest vähemalt 30 punkti.
 • Vastuvõtulävend on 65 punkti.

Motivatsioonikirja nõuded, intervjuu kirjeldus ja hindamiskriteeriumid on üleval õppekava ingliskeelsel kodulehel

Intervjuu toimub inglise keeles ning kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument (pass või ID kaart).

Vastuvõtueksami osade suhe lõpptulemusse: Kirjalik osa 50%, intervjuu 50%. Peamised hindamiskriteeriumid (mida hinnatakse iga eksamiosa kohta):

 • Motivatsioonikirjas hinnatakse oskust põhjendada ülikooli ja õppekava valikut, huvi õigusteaduse vastu ja õppekavas sisalduvate ainete vastu, eelnevat haridus- ja tööalast kogemust. Hinnatakse kirjaliku inglise keele oskust.
 • Intervjuul hinnatakse kandidaadi huvi valitud õppekava vastu ja motivatsiooni sellel õppekaval õppida, kandidaadi oskust seostada oma isiksuseomadusi ja varasemaid tegevusi, õpinguid valitud õppekavaga. Lisaks hinnatakse erialaseid ja üldteadmisi, inglise keele oskust ning esinemis- ja argumentatsioonioskust.

Hindamise kirjeldus (kuidas hinnatakse): Nii kirjalikku kui ka suulist osa hindab eksamikomisjon hindamiskriteeriumite alusel. Kirjalikku osa hinnatake 50 palli skaalal, minimaalne positiivne tulemus on 30 punkti, et pääseda edasi intervjuule. Suulist osa hinnatakse samuti 50 palli skaalal. Kokku on vastuvõtueksmi eest võimalik saada 100 punkti, vastuvõtulävend on 65 punkti.

Kandideerimine

Kandideerida saab läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS. Avaldusele tuleb üles laadida motivatsioonikiri, keskkooli hinneteleht ja inglise keele tõend (kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel automaatselt ei kajastu). 

Lisainfo

Lisainformatsiooni saamiseks vastuvõtuprotsessi kohta palun pöörduda ülikooli vastuvõtuspetsialisti poole: vastuvott@tlu.ee

Tutvu sisseastumise ajakavaga siin!

Kuhu edasi?

Õigusteaduse ingliskeelsel õppekaval õppides omandab tudeng kõik vajalikud teadmised, et peale lõpetamist töötada mõnes rahvusvahelises ettevõttes või jätkata õpinguid magistritasemel. Antud õppekava läbinu võib leida tööd rahvusvahelises ettevõttes juristi abina või avalik-õiguslikus asutuses rahvusvahelise õiguse spetsialistina.

Miks ühiskonnateaduste instituut?

 • Õppetöös kasutatakse aktiivselt Moodle’it ja teisi e-õppe platvorme, tänu millele on tudengitel mugav ligipääs kursuse loengumaterjalidele ja seminaritekstidele, nii et lähetuses viibimise tõttu koolitööd tegemata ei pea jääma.
 • Instituudil on lai Erasmus-võrgustik, mis võimaldab tudengitel veeta semestri või paar ükskõik, millises Euroopa nurgas või lausa mõnes eriala tippülikoolis.
 • Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut on ülikooli suurim üksus nii õppejõudude, õppekavade, kui ka tudengite arvu poolest. See võimaldab soovijatel ennast õpiaastate jooksul mitmekülgselt täiendada veel näiteks halduse, rahvusvaheliste suhete, õiguse või ka sotsioloogia vallas.
 • Riigiteaduste suunal on pikaajaline traditsioon, arvukas õppejõudude ring ja siin on Eestis ainsana eraldi õppekavade tasemel esindatud nii poliitikateadused, valitsemisteadused kui rahvusvahelised suhted, mis on samas omavahel lõimitud.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Tallinna Ülikoolis või selle vahetus läheduses toimub pea igal nädalal erialased konverentse või üritusi. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses Civitas või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas, konverentsi korraldustiimis või õppejõu assistendina.

Erinevaid osalusvõimalusi tudengitele

CIVITAS – ühiskonnateaduste instituudi üliõpilasesindus

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond – üliõpilaste esindusorganisatsioon, mis seisab tudengite õiguste eest, pakub organiseerimiskogemust kui ka erinevaid klubilisi tegevusi.

Uued liikmed on teretulnud ka ülikooli väitlusklubisse, rahvusvahelisse klubisse, ettevõtlusklubisse, kultuuriklubisse ja mujalegi. Kui selle kõige kõrvalt veel aega üle jääb, võta ette tee ülikooli tipptasemel kinosaali Supernova, kus näidatakse erinevaid filmikunsti pärle, aga ka haridusliku sisuga filme.

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Võta ühendust!

Lisainformatsiooni saamiseks vastuvõtuprotsessi kohta palun pöörduda ülikooli vastuvõtuspetsialisti poole: vastuvott@tlu.ee

Lisainformatsiooni saamiseks õppekava kohta palun pöörduda õppenõustaja poole: 

Maria Lepik
E-post: yti-ope@tlu.ee

​​​Telefon: 6409 449

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon (+372) 6409 451

E-postyti@tlu.ee

 

Sarnased erialad

Õigusteadus

Ühiskonnateaduste instituut

Nii Eesti ühiskonnas kui globaliseeruvas maailmas on vaja õigusteadmisi ja -oskusi. Meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ning Eesti ja rahvusvahelise õiguse ja annab laialdased teadmised erinevatest õigusharudest. Bakalaureusekraad õiguses
võimaldab alustada juristikarjääri töökohtadel, millel ei nõuta õigusmagistri kvalifikatsiooni, kandideerida magistriõppesse ning annab laiad teadmised ühiskonna õiguslikust korraldusest ka nendele, kellel on kutsumus muul elualal, näiteks ettevõtluses või poliitikas.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
30 tasulist
Sessioonõpe
Vaata eriala