Koolitus

Demokraatia tugevdamine hariduse kaudu: kontseptuaalsed ja praktilised perspektiivid

Ühiskonnateaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

 

2-päevane konverents Tallinnas 27-28.02.2024

Konverents keskendub võimalustele tugevdada kaasaegset vastutustundlikku demokraatlikku kodakondsust läbi hariduse. Me näeme demokraatlikku kodakondsust kui kodanike võimet käituda iseseisvate demokraatlike agentidena vastutustundlikult. See on Euroopas mitme hiljutise ja jätkuva kriisi tõttu muutunud üha pakilisemaks vajaduseks. Sellised väljakutsed nagu mediatiseerimine, tehnokratiseerimine, pettumus poliitilises süsteemis, radikaliseerumine, populism, julgeolekustamine, digitaliseerimine, illiberalism ja teised avaldavad survet demokraatlikule süsteemile ja kodanikele. Demokraatiahariduse tugevdamine on üks vahend nendele väljakutsetele reageerimiseks.

Konverentsi käigus arutatakse kontseptuaalseid ja praktilisi perspektiive, sealhulgas uuenduslikke ideid, tehnikaid, algatusi või sekkumisi hariduses, mis toetavad vastutustundliku demokraatliku kodaniku kujunemist. Sellises kontseptuaalsed ja praktilised näited võivad hõlmata õppekava, formaalset ja mitteformaalset haridust, õpetajate põhi- ja täiendõpet, kogukondadega koostööd tegevaid koole, noorsootööd, kodanikke kaasavat õppedisaini, digitaalseid tööriistu ja paljusid teisi demokraatiat toetava õppimise/hariduse aspekte. Nii sisu kui ka protsessiga seotud aspektid võivad toetada kodanike kujunemist refleksiivseks, autonoomseks ja konstruktiivseks demokraatlikuks agendiks ning aidata lahendada ülaltoodud väljakutseid.

Peamised teemad võivad hõlmata järgmist:

  • Demokraatiahariduse riiklikud, Euroopa ja ülemaailmsed raamistikud
  • Õppekavaarendus, pedagoogika ja didaktika
  • Living Labsi ja muude uuenduslike lähenemisviiside kasutamine hariduse demokratiseerimiseks
  • Digitaalne kodakondsus ning selle mõjud ning tagajärjed
  • Õpetajahariduse roll demokraatia edendamisel

Arutelud ja ettekanded lähtuvad EL Horisondi poolt rahastatud projekti DEMOCRAT eesmärkidest tugevdada liberaalset demokraatiat Euroopa Liidus ja läbi uuendusliku ja kontekstitundliku vastutustundliku demokraatliku kodakondsust toetava hariduse, sh  õppekavad ja õppemeetodid.

Kutsume akadeemikuid, praktikuid, teiste Euroopa Liidu projektide esindajaid, poliitikakujundajaid ja kõiki teisi huvilisi 27.-28. veebruaril toimuvale kahepäevasele dialoogile, inspireerivatele kohtumiste, ideede ja teabe jagamisele Tallinna Ülikoolis.

Konverents on avatud kaastöödele

Kui teil on uuringuid või praktikaid, mis teie arvates konverentsiga sobiksid, ja soovite neid tutvustada, võtke korraldajatega ühendust hiljemalt 10. detsembriks aadressil info@democrat-horizon.eu. Lõplik konverentsiprogramm avaldatakse 2024. aasta jaanuari alguseks.

Konverentsil osalemine on tasuta ja konverents toimub inglise keeles.

Registreeri siin!

Preliminary agenda

Travel information

DemocratTallinna logoDemocrat