Seminar

YouthLife projekti töötuba teadusrahastuse taotlemiseks vajalike oskuste arendamiseks ja kogemuste vahetamiseks

Ühiskonnateaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

TLÜ RASI koostöös partneritega korraldab projekti „Noorte iseseisvumine ja elluastumine: eluteeuuringute kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete lähenemiste ühendamine” (YouthLife) raames kolmepäevase intensiivse lühikursuse teadusrahastuse taotlemiseks vajalike oskuste arendamiseks ja kogemuste vahetamiseks.

Esimesel päeval keskendutakse teadusrahastuse taotlemisele personaalsete grantidega: milliseid rahastusprogramme valida, mida taotluste koostamisel silmas pidada ja mida retsensendid hindavad. Teise päeva töötoad puudutavad edukate konsortsiumi grantide taotlemist: kuidas panna kokku ja juhtida konsortsiume, kuidas planeerida realistlikult aega ja kulusid jne. Kolmandal päeval käsitletakse erinevaid teadusprojektide osiseid, mis on olulised edukate granditaotluste koostamisel: teaduseetika ja avatud teadus, andmehaldus, teaduskommunikatsioon ja tulemuste populariseerimine.

Kursuse töötubasid viivad läbi professorid, teadurid ja eksperdid Madalmaade Interdistsiplinaarsest Demograafia Instituudist (NIDI): Prof. Aart C. Liefbroer, Prof. Kène Henkens, Prof. Anne H. Gauthier, Prof. Helga de Valk, Dr Mioara Zoutewelle-Terovan, projekti audiitor Ben Kuiperbak and doktorant Vytenis Deimantas.

Kursus toimub 21-23 aprillil 2021 ZOOM-i vahendusel ja on suunatud teaduritele ja doktorantidele.

 

Täpsem info ja registreerimine (ENG)

Programme (ENG) 

Projekti YouthLife rahastatakse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 „Tippteaduse levik ja osaluse laiendamine“ valdkonna Twinning meetme raames GA Nr 952083 alusel.

sss

  pilt