Teadus

Doktoritöö võttis vaatluse alla utoopia läbi kaasaja olulise mõtleja sotsioloogia

Täna, 7. septembril algusega kell 15 kaitseb Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis Martin Aidnik oma doktoritööd, milles võttis vaatluse alla utoopia tähenduse ja muutumise Zygmunt Baumani sotsioloogia erinevatel perioodidel. Töösse on põimitud samuti Eesti kodanikupalga diskussiooni uurimus.

Martin Aidniku doktoritöö kaitsmine

Martin Aidnik peab oma töö oluliseks saavutuseks sotsioloogia ja utoopia teineteisele lähemale toomist. „Seniajani on valitsenud utoopia vastu sotsioloogias umbusaldus ja arusaam, et utoopia ei sobi kokku sotsioloogia teaduslike ambitsioonidega,“ leiab Aidnik. 

Doktoritöö autori sõnul annab utoopia sotsioloogiale lisamõõtme, sest toob esile ühiskondade muutuse potentsiaali. Muu hulgas avardab utoopia palju sotsioloogilist kujutlusvõimet, mis on vajalik nii mõistmiseks kui parema ühiskonna saavutamiseks. 

Doktoritöö puhul on innovaatiline lähenemine utoopiale läbi Baumani sotsioloogia prisma. Samuti teoreetilise sotsioloogia ja kaasaja eesti ühiskondlikku ning majanduslikku muutust puudutava diskussiooni omavaheline seostamine. 

Kodanikupalk on viimasel ajal globaalselt palju tähelepanu pälvinud ning järjest arvestatavamaks tuleviku väljavaateks muutunud. Aidnik uuris oma töös kodanikupalga pooldajate ja kriitikute argumente Eesti senise liberaalse majandusmudeli ning sotsiaalkaitsesüsteemi kontekstis. 

„Täpsustan, et kodanikupalk pole tingimata sugugi utoopia. Nendevaheline seos on loodud doktoritöös ning seisneb teistsuguse ühiskonna võimalikkuses ja visioonis,“ selgitab Aidnik. 

Utoopia on Aidniku sõnul olulises mõttes just inimest väärtustav ja õiglane maailm, kus on ületatud liigse konkurentsikesksuse võõrandumine. Töö autor usub, et kõike seda saab ning võiks kaasaegses Eestis rohkem olla.  

Martin Aidniku doktoritöö kannab pealkirja "A Study Of Utopia in Zygmunt Bauman's Social Thought: Humanistic Sociology and Citizen's Income" („Uurimus utoopiast Zygmunt Baumani ühiskondlikus mõtlemises: humanistlik sotsioloogia ja kodanikupalk“).

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikoolis aadressil Uus-Sadama 5, auditooriumis M-225. Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli teadur ja Erle Rikmann ja Aalborgi Ülikooli professor Michael Hviid Jacobsen. Oponentideks on Leedsi Ülikooli dotsent Mark Davis ja Kopenhaageni ülikooli dotsent Poul Poder. 
Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

Lisateave: Martin Aidnik. martinaidnik@hotmail.com