Milliseid põhimõtteid ja väärtusi järgib Tallinna Ülikool kui õppimise kogukond? Kuidas puudutab Eesti teadusasutuste vahel kokkulepitud hea teadustava õppimist ja õpetamist meie ülikoolis?

Tutvu põhimõtetega, mille ülikooli senat kehtestas aprillis 2021. aastal- eeldame igalt õppijalt lähtumist õppimise heast tavast ning igalt õppejõult õpetamise ja juhendamise hea tavaga arvestamist. 

Õppimise hea tava 

Õpetamise ja juhendamise hea tava

Üliõpilasi nõustavad ainespetsiifilistes sisulistes ja vormistuslikes küsimustes vastavate ainete õppejõud ning lõputööde juhendajad. Vajadusel võib mure või kahtlusega pöörduda õppekava kuraatori, akadeemilise üksuse õppejuhi või õppeosakonna poole (oppeosakond(at)tlu.ee).  

NB! TLÜ-s puudub universaalne, kõiki valdkondi ja erialasid kattev üliõpilastööde juhend, valdkondlikke eripärasid arvestades oleks sellise juhendi kokkupanemine ka väga keeruline. Igal akadeemilisel üksusel on oma(d) juhend(id), otsi üles endale vajalik: BFM, DTI, Haapsalu kolledz, HTI, LTI, TÜHI, ÜTI.

Hea akadeemilise tava rakendamise tervikliku süsteemi kohta leiad infot ülikooli kodulehelt https://www.tlu.ee/eetika-ja-head-tavad.