Ühe kuu jooksul pärast välisõpingute lõppu kohustub üliõpilane esitama järgnevad dokumendid:

 

  1. Euroopa Komisjoni tagasiside aruanne (aruande link saabub peale välisõpingute lõppu tudengi meilile ning see täidetakse ja saadetakse ära internetikeskkonnas);
  2. Euroopa Komisjoni keeletest (keeletesti link saabub peale välisõpingute lõppu samuti tudengi meilile ning see täidetakse ja saadetakse ära internetikeskkonnas). Alates 2020. sügisest on tagasitulles keeletesti sooritamine vabatahtlik.
  3. Ametlik  kinnituskiri (Confirmation Letter) välisülikooli poolt, mis tõendab üliõpilase viibimise välisülikoolis stipendiumilepingus sätestatud kuupäevadel. Ehk kui üliõpilane sai stipendiumi 5 kuu eest, siis peab ka kinnituskiri olema 5 kuu eest. Lühiajalise õpirände korral peab kinnituskirjal olema esindatud ka virtuaalse õpirände info. Esitatakse TLÜ välisõppe peaspetsialistile.
  4. Hinneteleht (Transcript of Records) välisülikoolist, milles on esitatud üliõpilase õppetöö tulemused. 
    Hinneteleht peab vastama viimasele Learning Agreement'i versioonile. Tudeng esitab hinnetelehe TLÜ välisõppe peaspetsialistile ning täidab ÕIS-is olemasoleva ainepunktide ülekandmise avalduse (NB! Avaldus on juba olemas, vt ÕIS-is DOKUMENDID > Avaldused > VÕTA-välisaine).

    Ametliku kinnituskirja ja hinnetelehega samaväärseks Erasmus+ vahetusõpingute lõpudokumendiks loetakse ka välisülikooli poolt allkirjastatud Learning Agreement'i viimast, "AFTER THE MOBILITY" osa (tabel C), mis katab ära nii kinnitusirja kui hinnetelehe funktsioonid.  Välisülikooli otsustada on, kas vahetusüliõpilane saab välisõpingute lõppedes kaasa ametliku kinnituskirja ja hinnetelehe või täidetakse ära tudengi Learning Agreement'i viimane "After the Mobility" osa.

    *** Kuna nii viimase semestri magistrandid, kes kirjutasid välisülikoolis lõputööd, kui doktorandid ei pea ainekursusi ja ainepunkte TLÜ-sse üle kandma, siis nemad ei pea ka hinnetelehte esitama (kuna nad ei võtnud välisõppes olles õppeaineid). Kui välisõppes võeti aineid, siis ei ole neil siiski kohustust neid aineid ja ainepunkte üle kanda ja seega hinnetelehte esitada. Küll aga kui nimetatud tudengid siiski soovivad TLÜ-sse aineid üle kanda, siis tuleb välisülikooli poolt väljastatud hinneteleht esitada ning sel puhul on ainete ülekandmise protseduur samasugune nagu kõikidele teistelegi tudengitele, kes vahetusõpingutelt naasid.

NB! Üliõpilase Erasmus+ stipendium suhestub otseselt välismaal saadud ainepunktidega ning välisõpingute lõpu aruandluse kohustusega. Kui tudeng ei too pikaajaliste välisõpingute puhul tagasi vähemalt 1 EAP ning lühiajaliste välisõpingute puhul vähemalt 3 EAP mahus õppekavaga ühitatavaid aineid ning ei esita kuu aja jooksul peale välisõpingute lõppu aruandluse dokumente, on ta kohustatud Erasmus+ programmi toetuse täies ulatuses tagasi maksma. Loe täpsemalt SIIT!