TLU blog

Emeriitprofessoril Raimo Pullatil ilmus seitsmes poolakeelne monograafia

Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Raimo Pullat esitles hiljuti Poola suursaatkonnas oma uut poolakeelset raamatut “Tallinlase asjademaailm valgustussajandil”. Teos on rahvusvaheliselt tunnustatud ajaloolase seitsmes poolakeelne monograafia.

Raimo Pullat

Teos käsitleb valgustussajandi Tallinna materiaalset kultuuri ehk asjademaailma. Tuginedes eelkõige arhiiviallikatele annab autor väga mitmekülgse pildi tallinlaste elust 18. sajandil. Uusi teadmisi leiab raamatust nii elanikkonna, linnaruumi, tervishoiu, elamute, kodude sisustuse, lugemisvara, tarbimise, rõivastuse, söömise ning joomise kui paljude muude eluoluliste aspektide kohta. Esile tõstmist väärib juba teose rikkalik pildivalik, mis hõlmab nii seni avaldamata linnavaateid, vähetuntud joonistusi kui esemepildistusi.

Valgustussajandil kasvas Tallinna elanikkond ning laienes tänavatevõrk. Samal ajal püsis ka linna agraarne iseloom: peeti jätkuvalt kariloomi ja hariti aeda. Linnaühiskonnas toimusid sel sajandil väga kiired muutused, kasutusele võeti uudseid mööbliesemeid ja toiduaineid, kasvas luksuse tarbimine, muutus lugemisvara ning rõivamood. Samuti muutus eluruumide sisustus, laiemalt hakkasid levima naudinguained, nagu kohv ja šokolaad, aga ka viin ja tubakas. Peale tallinlaste eluolu on raamatus vaadeldud naabermaade linnaelanike asjademaailma ja elukorraldust, pakkudes laiemat pilti Läänemere-äärsete linlaste elust 18. sajandil.

Professor Raimo Pullati raamatuesitlusel kõnelesid lisaks autorile Poola suursaadik Grzegorz Kozlowski, riigikogu aseesimees Kalle Laanet ja Eesti Ajaloomuuseumi teadur dr Ivar Leimus. Esitlusel rõhutas dr Leimus, et professor Pullat on vaieldamatult kõige enam võõrkeeltes ajalooraamatuid avaldanud Eesti ajaloolane.

Õnnitlejate seas olid teiste hulgas Tallinna Ülikooli rektor, professor  Tiit Land ning filosoofia professor Tõnu Viik. Kohal olid veel paljud teised autori endised ja praegused kolleegid.

pullat