Filmi- ja meediablogi

HOLM2023: Kolmas päev

Kodukeele säilitamise ja arendamise sotsiaalsete ja afektiivsete tegurite uurimise konverents (HOLM2023) võeti kokku laupäeval, 16. detsembril, 2023. aastal.

HOLM2023

Osalejad jätkasid HOLM2023 konverentsi kolmanda päevaga, kus esines professor Mila Schwartz (Oranimi Hariduskolledž, Iisrael). Tema ettekanne, pealkirjaga "Ökoloogilised vaatenurgad varajases keeleõppes: vanemate, õpetajate, eakaaslaste ja lapse roll suhtluses", keskendus olulisele küsimusele, kuidas väikesed lapsed oma kodukeeli säilitavad ja rikastavad, õppides samal ajal ühiskonnas domineerivat keelt. Professor Schwartz rõhutas toetava klassi ja kodu-kooli koostöö olulist rolli lapse kodukeele hoidmisel. Ta tõstis esile nende tegurite tähtsust ja pooldas ökoloogilist lähenemist varajasele keeleõppele. See lähenemine arvestab perekonna, haridusasutuse ja kogukonna vahelisi suhteid kui olulist osa lapse keele arengus. Professor Schwartz tutvustas mudelit nimega “lapse varase keeleõppe ökoloogia”, mis uurib suhtlemist sotsiaal-kultuurilistes ja keelelistes kontekstides kasutades olulisi keskkonnaelemente.

Päev sisaldas endas ka nelja ettekannet, mis kõik uurisid erinevaid teemasid. Üks neist käsitles geopoliitiliste sündmuste, nagu Ukraina sõda, mõju venekeelsete immigrantide perekondade keelepoliitikale. Ukraina immigrandid Horvaatias kohandasid samuti oma keelepraktikaid uues keelelises keskkonnas. Veel üks ettekanne keskendus põlvkondadevahelistele dünaamikatele mitmekeelsete noorte keelepoliitikas immigrantide peredes, tuues esile identiteedi, kultuurilise säilitamise ja praktilise vajalikkuse kompleksse koostoime. Rootsi kontekstis toimis emakeele õpetus sildina identiteedi ja päritolu kultuuride vahel. Need erinevad olukorrad valgustasid geopoliitiliste sündmuste, põlvkondade muutuste ning keelepoliitika keeruka olemuse vahelisi seoseid just immigrantide kogukondades.

Päev lõppes noorteadlastele mõeldud erisündmusega – doktorantide töötoaga. Noored teadurid arutasid oma peamisi uurimisküsimusi, ideid, teoreetilisi raamistikke ja esialgseid tulemusi. Eriti tähelepanuväärne oli arutelu rõhuasetus eetiliste ja metodoloogiliste väljakutsete lahendamisele, pakkumaks mitmekülgset vaadet teadustöö protsessile. Mentorlus ulatus kaugemale esitluse tagasisidest, pakkudes võimalusi karjäärinõustamiseks ja aruteludeks erinevatel osalejatele huvipakkuvatel teemadel. Kõik mentorid osalesid aktiivselt paneeldiskussioonis, vastates noorteadlaste küsimustele ja pakkudes väärtuslikke vaatenurki akadeemilise karjääri mitmesugustele aspektidele.

Professor Mila Schwartz ZOOMis ja HOLM2023 ​osalejad

HOLM2023 oli akadeemilise suhtluse, mentorluse ja võrgustumisvõimaluste eriline kogum, mis lõi elava keskkonna mõttevahetuseks kodukeele säilitamise ja arendamise valdkonna teadlaste vahel.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust konverentsi HOLM2023 esimees professor Anastassia Zabrodskajaga. Temaga saate ühendust võtta aadressil anastassia.zabrodskaja@tlu.ee.