Teade

ICSI23 konverents: Kolmas päev

Neljapäeval, 26. oktoobril 2023, jätkus Euroopa Kommunikatsiooniuuringute Assotsiatsiooni (ECREA) Inimestevahelise Kommunikatsiooni ja Sotsiaalse Interaktsiooni sektsiooni seitsmes kohtumine pealkirjaga "Looking forward!" (Vaadates edasi!) ehk ICSI23 konverents. Toimus konverentsi kokkuvõttev päev.

ICSI23 konverents

T

Teine päev konverentsil algas dr Rudi Palmieri plenaarettekandega. Dr Palmieri on strateegilise kommunikatsiooni vanemlektor Liverpooli Ülikoolis (Ühendkuningriigid). Oma peaettekandes pealkirjaga "Argumentatsioon, strateegiline kommunikatsioon ja jätkusuutlik usaldus" ütles dr Palmieri, et suhtlus ja usaldus on omavahel tihedalt seotud. Ta arutas, kuidas usaldus on tõhusa, koostööalti ja lugupidava suhtluse jaoks hädavajalik ning kuidas suhtlemine, eriti ettevõtete või institutsioonide õigusrikkumistes ja kriisiolukordades, mängib üliolulist rolli nii usalduse loomisel kui ka parandamisel. Esineja tõi esile ka usaldusele orienteeritud strateegiate argumentatiivse mõõtme ning tutvustas jätkusuutliku usalduse mõistet ehk mis on usaldusväärsel argumenteeritud toel põhinev usaldus. Dr. Palmieri uuris seoseid argumenteerimise, veenmise ja kriisidele reageerimise strateegiate vahel ning nende olulisust usalduse seisukohalt. See uurimine rõhutab usalduse parandamise põhjuste analüüsimise ja hindamise tähtsust argumentatsiooniteooria abil.

Järgmisena hõlmas konverentsipäev kahte sessiooni, kus emb-kumb käsitles erinevaid aspekte. Esimene sessioon, mida juhtis Anişoara Pavelea Babeș-Bolyai ülikoolist (Rumeenia), keskendus suhete loomisele ja hoidmisele keerulistel aegadel. Teine sessioon, mida juhtis Anastassia Zabrodskaja Tallinna Ülikoolist, keskendus teemale: "Minuks saamine: Vaatenurgad identiteedile ja enesemääratlusele läbi suhtlemise". 

Lõpetava arutelu käigus osalesid ICSI23 osalejad innustavas ja mõtlemapanevas üldises vestluses, keskendudes lootusrikkale tulevikunägemusele hoolimata hiljutistest ja jätkuvatest väljakutsetest Euroopas ja terves maailmas. Nagu kogu ülejäänud maakera, on ka see mandriosa seisnud silmitsi erakordsete raskustega, kuid Euroopa ajalugu näitab, et ta tuleb tugevamana kriisidest välja, andes meile põhjust uskuda, et ka seekord ei ole teisiti. Vaadakem edasi!
 

Lisainfo saamiseks võtke julgelt ühendust konverentsi ICSI23 esimees Anastassia Zabrodskajaga, ICSI23 conference chair. Temaga saate ühendust võtta aadressil anastassia.zabrodskaja@tlu.ee.