Teade

ICSI23 konverents: Teine päev

Kolmapäeval, 25. oktoobril 2023 jätkus Euroopa Kommunikatsiooniuuringute Assotsiatsiooni (ECREA) Inimestevahelise Kommunikatsiooni ja Sotsiaalse Interaktsiooni sektsiooni seitsmes kohtumine pealkirjaga "Looking forward!" (Vaadates edasi!) ehk ICSI23 konverents. Algas konverentsiosa esimene päev.

ICSI23 konverents

Selle aasta konverentsi pealkiri on "Vaadates edasi!”. Pärast hiljutisi ja jätkuvaid raskusi Euroopas ja ülemaailmselt on ICSI korraldajad pühendunud tulevikku vaatamisele, sealt ka konverentsi pealkiri. ICSI23 eesmärk on luua platvorm kommunikatsiooni uurijate vaatenurgast, mõtiskleda ühiselt kommunikatsiooni valdkonna väljakutsetele ja leida nendele üheskoos lahendusi.

Konverentsi avasid Euroopa Kommunikatsiooniuuringute Assotsiatsiooni (ECREA) Inimestevahelise Kommunikatsiooni ja Sotsiaalse Interaktsiooni sektsiooni esimees, professor Leena Mikkola (Tampere Ülikool), Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks ja professor Anastassia Zabrodskaja (ICSI23 konverentsi esimees).

Konverentsi esimene päev algas dr Kristina Scharpi peakõnega. Dr Kristina Scharp on dotsent Rutgersi Ülikoolis (New Jersey, Ameerika Ühendriigid). Dr. Scharpi plenaarettekanne, mille pealkiri oli "Looking forward!: Inimestevahelise kommunikatsiooni teooriate loomine erinevatest metateoreetilistest vaatenurkadest ja metodoloogilistest lähenemisviisidest", rääkis tuleviku väljavaadetest valdkonnas ning tutvustas kommunikatsiooniteooria õiguste (mitte-)andmise teooriat (Theory of Communication (dis)Enfranchisement). See on postmodernistliku kriitilise raamistikuga teooria, mis keskendub indiviidide marginaliseerumiseni viivate ideoloogiate uurimisele ja nende ideoloogiate tagajärgedele ja diskursusele. See teooria tugevdab kui ka vaidlustab neid ideoloogiaid. Tulevikku vaadates eeldab teoretiseerimise ja analüüsi eri vormide areng, et inimestevahelise suhtluse teadlased võtavad juhtrolli oma uurimistöö rakendamisel pakiliste ja oluliste väljakutsete lahendamisel, mida üksikisikud peavad erinevatel tasanditel navigeerima.

ICSI23 konverents

Järgmisena hõlmas konverentsipäev nelja sessiooni, mis igaüks käsitles erinevaid aspekte: suhete loomist ja hoidmist digitaalses keskkonnas, inimestevahelisi ja suhete-alaseid küsimusi töökohal, inimestevahelisi suhteid kui heaolu ja kaasatuse allikat ning mõjutusperspektiive seoses noorte hariduse, osaluse ja võimalustega.

Esimese konverentsipäeva arutelude arenedes sai selgeks, et inimestevahelise suhtluse valdkonna teadlased on valmis mängima olulist rolli üksikisikute ees seisvate kriitiliste väljakutsete lahendamisel mitmel rindel, tõotades tulevikku, kus teadusuuringud teavitavad ja toetavad keerulises inimestevahelises dünaamikas ja ühiskondlikes küsimustes. Kokkuvõtvalt pakkus konverentsi esimene päev läbinägeliku ja paljutõotava alguse.

ICSI23 konverentsi programm

Lisateabe saamiseks võtke julgelt ühendust dr Anastassia Zabrodskajaga (ICSI23 konverentsi esimees). Temaga saate ühendust võtta aadressil anastassia.zabrodskaja@tlu.ee.