Sport

KorFest Weekend I : MAIT AGU stipendiumi jagamine

1. oktoobril, Mait Agu sünnipäeval anti traditsiooniliselt üle Mait Agu nimeline tantsustipendium.

Tantsuetendus

Seekordne sündmus toimub Tallinna Ülikooli BFMi Vita maja blackboxis algusegakell 17.30 ning jõudis laiema publikuni live video vahendusel.

Stipendiumi laureaadid on Angela Arraste ja David Truusa.

Selle aasta esimene KorFest Weekend on pühendatud Mait Agu stipendiumi jagamisele ning on kantud III kursuse loomingust. Esitlusele tuli valim eelmise aasta tantsukompositsiooni ja repertuaariklaasi töödest, õppejõuks Oksana Tralla.

Sündmus algas näituse avamisega. Fotograaf Rünno Lahesoo näitus „Lava“ näitab lava kui kohta, mis annab võimaluse publiku ja esinejate vaheliseks emotsioonide ja energia jagamiseks. Näitus koondab tähelepanu meie silmapaistvate vilistlaste lõputöödele.

Angela Arraste tantsualane haridustee sai alguse rahvatantsujuhtide kursustest, jätkus õpingutega Viljandi Kultuurikoolis ning tollases Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Ta on töötanud üle 30 aasta Tallinna Ülikooli koreograafia eriala tantsukunsti õppejõuna, olles nii lektori, dotsendi kui ka professori ametikohtadel ja täites  aastatel 1998 – 2007 osakonnajuhataja rolli. Angela on olnud mitmete teadusgrantide põhitäitjaks, teemadeks pärimustants ja tantsuharrastus väliseesti kogukondades. Ta on Eesti Folkloorinõukogu auliige, lavastanud Folkloorifestivali Baltica Eesti kontserte, kirjutanud suurpidude analüüse, esinenud rahvatantsualastel konverentsidel ning juhendanud pikka aega Tallinna Ülikooli tantsukollekiivi Soveldaja. Angela on olnud Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi pikaaegne tantsumentor.

Angela Arraste oli 2002. aastal IX Noorte Tantsupeo ”Vikerkaar”  pealavastaja ning on kaheksal korral olnud üld- ja noorte tantsupidude liigijuht ja kuulunud üliõpilaspeo Gaudeamus lavastusgruppi. 

Hetkel panustab Angela Arraste oma aja Tantsupeomuuseumi tegemistesse. Ta on MTÜ Tantsupeomuuseumi üks neljast asutajaliikmest (asutatud 2015) ning mitmete muuseumi projektide juht ja näituste koostaja.

Tantsuõpetajana juhendab ta praegu Tallinna Rahvaülikooli tantsurühma Eksperiment, Tallinna Mulkide rühma Kukeräädsikud ja Helsingis välis-eesti tantsukollektiivi Ülelahedad ning jagab Rahvakultuuri Keskuse tantsujuhtide kursustel oma teadmisi õppejõuna.

David Truusa on Tallinna ülikooli, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi koreograafia bakalaureuse õppekava III kursuse üliõpilane. Davidi loodud lühitööd on esindanud õppekava nii rahvakultuuri kui kaasaegse tantsukunsti üritustel. 

Truusa loodud tants „Võitegu“ pälvis uute naistetantsude konkursil erauhinna ning see valiti III Eesti Naiste Tantsupeo „Pere lugu“ repertuaari. Samuti sai Davidi tantsukompositsiooni ja analüüsi aines loodud töö "recepies.“ valitud Viljandi Kultuuriakadeemia Tantsunädala 2020. aasta programmi ning pälvis seal suurt tantsu professionaalide tunnustust ja tähelepanu. 

Lisaks oma eeskujulikku õppe- ja silmapaistvale loomingulisele tegevusele on David Truusa olnud suureks toeks ka kaastudengitele olles nende tööde tehniline tugi. Ta on teinud aktiivselt koostööd ka teiste BFM-I õppekavade tudengitega ning aidanud mitme projekti korraldamisel. David Truusa on tuntud  kui õppekavade vaheliste suhete looja ja koostöö arendajana.

2020. aastal anti Mait Agu nimelist preemiat välja kahekümne teist korda. Mait Agu nimeline stipendium loodi Tallinna Ülikooli koreograafia osakonnas 1999. aastal eesmärgiga toetada andekaid tudengeid ning tantsuloojaid. Stipendium antakse üliõpilasele, vilistlasele või loomingulisele kollektiivile, kes on eelmise õppeaasta jooksul silma paistnud loomingulise või teoreetilise tööga, olnud edukas ja aktiivne õppetöös ning võtnud osa erinevatest tantsualastest projektidest.

TLÜ BFMi koreograafia õppekava alustas alates 2020. aasta veebruarist igakuiste KorFest Weekend jagamistega. Jagamisele tulevad nii külalisõppejõudude avatud tunnid, tudengite eksamid, külla tulnud tudengite etendused, lõputööd ning vaba lava, õpilaste loome esitamiseks.

Mait Agu nimelise stipendiumi väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapital.