linna silmapiir

Infoühiskonna tehnoloogiad

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat (8 semestrit)

Õppekeel Inglise keel Eesti keel

Maksumus semestris Tasuta

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut on ainus õppeasutus Eestis, mille fookuseks on nn “pehme” infotehnoloogia, hõlmates sotsiaalmeedia rakendusi, digitaalseid õpiökosüsteeme, interaktsioonidisaini, töökohapõhist õpet ja muid seonduvaid valdkondi. Instituudi kiire areng toetub laialdasele partnerite võrgustikule, EL fondide kasutamisele, oma töötajatele eneseteostusvõimaluste loomisele, aga samuti õppe-, teadus- ning arendustegevuse integreeritud edendamisele. Doktoriõppe üliõpilased on kaasatud kohalike ja rahvusvaheliste teadusalaste koostööprojektide täitmisele; neil on võimalus osaleda erialakonverentside, seminaride ja suvekoolide töös ning viia osa oma õpinguid Erasmus-programmi toel läbi välisülikoolides. Instituut asub ülikooli uhiuues hoones, võimaldades suurepäraseid töötingimusi.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima IKT või sellega seonduvas valdkonnas magistritaseme haridust omavaid võimekaid üliõpilasi, kel on huvi ja motivatsioon omandada kõrgtaseme kvalifikatsioon digitehnoloogiate instituudi viljeldavast teadustemaatikast.

Doktoriõpe Tallinna Ülikoolis on interdistsiplinaarne ja rahvusvaheline. Eesti oma tippteadlaste ja õppejõudude kõrval õpetavad ja juhendavad meie doktorante mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud välisprofessorid. Välisjuhendajate kõrge osakaal on üks näitajatest, mis eristab meid positiivselt teistest Eesti avalik-õiguslikest ülikoolidest.

 

Õppekava eesmärk

Õppekava läbinu:

 

  • on ühes IKT probleemivaldkonnas rahvusvaheliselt tuntud spetsialist; 
  • oskab kasutada teaduslikke meetodeid ja tänapäevaseid tehnoloogiaid IKT alaste probleemide analüüsimisel ja lahendamisel;
  • oskab koostada heatasemelisi teaduslikke ja populaarteaduslikke inglisekeelseid publikatsioone ning esitlusi; 
  • oskab töötada eesti- ja ingliskeelses meeskonnas ja meeskonnajuhina kaasata erinevaid partnereid; omab selleks vajalikke suhtlemisoskuseid ning kirjaliku ja suulise eneseväljendamise oskuseid;
  • tuleb toime mitmekesiste menetlusviiside valdamist eeldavate tööülesannetega muutuvates ja ootamatutes olukordades;
  • omab iseseisvust, algatusvõimet, vastutust analüüsimise, diagnoosimise ning otsuste tegemise ja nende elluviimise eest,
  • on valmis järgima professionaalseid, eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid ning aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas, aga samuti on salliv hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
  • on valmis analüüsima enda kutsealast tegevust ja kavandama edasist arengut; valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid.

Vastuvõtutingimused ja uurimisteemad

  • Üldised vastuvõtunõuded leiate siit.
  • Õppekava täiendavad vastuvõtunõuded:

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud ajal.

Tutvu infoühiskonna tehnoloogiate õppekava ingliskeelsete uurimisteemadega.

 

Kuhu edasi?

Õppekava läbinul on sõltuvalt tema personaalsetest huvidest väga erinevad karjäärivõimalused. Näiteks võib ta töötada teadurina, ülikooliõppejõuna või valdkonnaeksperdina erinevates asutustes ja organisatsioonides. Lõpetanu on võimeline arendama IT-strateegiaid ja juhtima nende elluviimist, juhtima väikest uurimisrühma või teadus- ja arendusprojekti. Ta on võimeline kujundama oma professionaalset karjääri, tuginedes kriitilisele mõtlemisele ja visioonile.

Võta meiega ühendust!

Maria Saar

õppenõustaja ja -spetsialist

asukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

Telefon+372 640 9354