Digiblogi

Joanna Rutkowska lõi tööriista, mille abil saab disainerite töö tulemusi ettevõtlusesse üle kanda.

Joanna Agata Rutkowska Digitehnoloogiate instituudist kaitses oktoobri lõpus oma doktoritööd teemal „Teenusedisaini tegutsemisvõimelised tulemused. Teenusedisainerite toetamine äriklientide arenguvõime tagamisel“ ("Actionable service design deliverables. Supporting service designers in empowering their business clients“). Loe intervjuust lähemalt.

Joanna Rutkowska

Joanna Rutkowska tegevusvaldkond jääb disaini ja teadustöö, ettevõtluse ja hariduse ning tehnoloogia ja kunsti vahele. Ta on lõpetanud informaatika eriala ning tema huvi inimese ja masina koostoimimise vastu ajendas teda tegema karjääri disainivaldkonnas. Ta on võtnud oma eesmärgiks õpetada nii oma õpilastele kui ka klientidele just praktilisi teadmisi. Tema koostööpartnerid on muu hulgas suurettevõtted, avalikud asutused ja idufirmad sealhulgas Play, Tatra National Park ja iTax.

Miks otsustasite õppida Eestis ja just Tallinna Ülikoolis?

Osalesin 2013. aastal Pariisis CHI konverentsil, mis on peamine rahvusvaheline inimese ja arvuti interaktsiooni konverents. Tutvusin konverentsil professor David Lamasiga, kes tutvustas mulle doktoriõppe võimalusi. Seega otsustasin Tallinna Ülikooli kandideerida ja mind võeti vastu! Ma polnud varem Eestis käinud. 

Saatus otsustas, et pean Tallinna Ülikoolis õppima.

 

Lihtsustatult öeldes, mis on teie uurimisteema ja kuidas on Teie töö tulemused sihtrühmale kasulikud?

Tänapäeva majanduses valitsevad sellised teenused nagu telekommunikatsioon, pangandus ja e-kaubandus. Ettevõtete eesmärk on arendada ja pakkuda teenuseid, mis suurendavad kasumit nii palju kui võimalik. Ajalooliselt on neid teenuseid kujundanud inimesed, kellel puudub disainiharidus. Nüüd keskenduvad sellele aga spetsialistid, kelle elukutse eesmärk on välja töötada lahendused, mis vastavad inimeste vajadustele. Doktoritöö käigus lõin tööriista, mille abil saab disainerite töö tulemusi ettevõtlusesse üle kanda.

Figure7

Joonis doktoritööst: Teenusedisainerid on tulevikule orienteeritud. Klient vajab sammsammulist juhendit, kuidas rakendada tulevikule orienteeritud mõõteviisi.
Kontseptsiooni autor Joanna Rutkowska. Illustratsiooni autor Wiktor Kaminski.
 

Kuidas jõudsite õpingute ajal doktoritöö teemani?

Aastal 2013, mil töötasin Varssavis Play Telecomis teenusedisainerina, osalesin projektis, mille eesmärk oli arendada väikelastele mobiilteenus. Kui uurisime selle mobiilteenuse pakendusvõimalusi, hämmastas mind, kui kaasatud ja elevil olid ettevõtjate sidusrühmad prototüüpide osas. Nad tahtsid prototüüpidega mängida, neid puudutada või oma arvamust jagada. Lisaks aitasid need prototüübid töökohas projekti kohta teavet levitada ja eri osakondade inimesi kokku tuua. 

See töökogemus ärgitas mind uurima disainimaterjalide, näiteks prototüüpide potentsiaali äritegevuse toetamisel. Seega sai minu uurimistöö alguse teenusedisaini kogemusest.

 

Doktoritöö kirjutamine on kahtlemata ülesanne, mis nõuab pidevat motivatsiooni. Millised nipid aitasid teid sellel teekonnal võiduka lõpuni?

Doktoritöö kirjutamise teekond võib olla sirgjooneline, rõõmus ja arendav või just vastupidine ehk pikk ja käänuline ning täis ummikuid. Minu teekond oli keeruline, hõlmas sisemisi muutusi ja pani proovile mu sihikindluse.

Ma ei kasutanud erilisi nippe, et end doktoritöö ajal motiveerida. Samas aitas mind väga ülesannete kirja panemine. Panin ülesanded üksikasjalikult kirja, mis aitas mul iga päev ühe uue osa lõputööst valmis saada. Edusamme nähes tundsin rahuldust ja see utsitas mind kirjutamist jätkama.

 

Kirjeldage mõnda meeldejäävat või naljakat seika, mis juhtus doktoritöö kirjutamise ajal.

Kirjutasin doktoritööd Google Docsis, et saaksin seda hõlpsasti juhendajatega jagada. Kui sain esimese mustandi valmis, otsustasin selle välja printida. See oli suurepärane ja meeldejääv hetk, sest mu töö tulemust sai käega katsuda!

 

Kuidas muudab teie doktoritöö maailma?

Minu doktoritöö keskendub tänapäeva majanduses valitsevate teenuste disainile. Nüüdisajal on disainerite ülesanne lahendada keerulisi probleeme. Nad peavad oskama teistelt õppida, selgitada oma töö tulemusi inimestele, kes pole disainerid, ja juhtida keerukate sotsiaal- või tehnosüsteemide ühiskujundamist.

Doktoritöö uudsus seisneb disainitulemuste muutuvate asjaoludega seotud arutelus. Uuringu käigus töötati välja atribuutide ja omaduste kogum, mis kutsub teenusedisainereid muutma enda tulemused selliseks, mis on näiteks meeldejäävad või mida saab kogeda, kui see on teenuse rakendamisel esmatähtis. Minu doktoritöö eesmärk on seega suurendada disainerite töö mõju.

 

Kui väga võetakse meie ühiskonnas kuulda teadlasi ja noorteadlasi?

Noorteadlastel on üha rohkem võimalusi oma tööd jagada. Artiklipõhine lähenemine doktoritööde tegemisel võimaldab jõuda paljude akadeemiliste sihtrühmadeni. Huvitaval kombel suurendas COVID-19 pandeemia koostöö rolli ja see muutus on avaldanud üsna palju positiivset mõju. Näiteks on nüüd palju lihtsam kontakti saavutada teiste teadlaste ja mitteakadeemiliste esindajatega kogu maailmas.

 

Millised on tähtsaimad väärtused ja uskumused, millest juhindute?

Lõin kompassi, et oma elu muudatustega toime tulla. See kompass hõlmab niisuguseid väärtusi nagu vabadus, uudishimu, usaldus ja ilu. Kui mul on vaja otsus langetada, kontrollin kompassilt, kuidas need väärtused rakenduksid. Kompass võimaldab mul tegutseda endaga kooskõlas.

 

Kirjeldage raamatut, mida olete hiljuti lugenud ja soovitate ka teistele.

Soovitan Kazuo Ishiguro teost Klara and The Sun.

Lugesin selle teose kohta ajakirjast The New Yorker. Minu tähelepanu köitis asjaolu, et selle romaani peategelane on android. Arvustus aga rõhutas, et tegu pole sellise ulmeromaaniga, mida ootaksin. Kuna tehisintellekti leidub juba väärtkirjanduses, on see märk sellest, et kord kauge tulevikuna tunduv on nüüdseks tegelikkus. Sukeldusin sellesse maailma suure uudishimu ja hea meelega.

Klara hakkas mulle kohe meeldima. Ta osutus tähelepanelikuks vaatlejaks, pühendunud sõbraks, kes oli valmis ohvreid tooma, ja ebainimlikuks olendiks. Ishiguro kirjeldas tema ebainimlikkust meisterlikult. „Klara and The Sun“ tekitas minus palju küsimusi. Kas meil, inimestel, on õigus end androididest ülemaks pidada? Kas võime neid muuta nii, nagu heaks arvame? Kas suudame luua tähendusrikka suhte mitteinimesega?

Soovitan seda teost lugeda ka inimestel, kes pole tehnoloogiafännid.

71FJn9eSsYS