AISS MA

Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele

Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele, Erasmus Munduse ühine magistriprogramm (EMJM) keskendub jätkusuutlikkusele, tehisintellektile ja andmepõhistele otsustele ning kodanikke kaasavatele osalevatele disainimeetoditele.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris 2000 €

Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele õppekava keskendub jätkusuutlikkusele, tehisintellektile ja andmepõhistele otsustele ning kodanikke kaasavatele osalusdisaini meetoditele. Õppekava on loodud Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi, Tampere Ülikooli infotehnoloogia ja kommunikatsiooniteaduste teaduskonna ning Lusófona Ülikooli loodusteaduste, tehnika- ja tehnoloogiateaduskonna koostöös. Õppekava koostööpartnerite hulka kuuluvad ka MTÜ Estonian Anthropocene Center, CitizenOS, Inspirators!, Lääne-Harju vald, Tampere linn ja Soome rahvusringhääling YLE. Õppekava lõpetanud oskavad kasutada osalusdisaini lähenemisviisi jätkusuutlike tehisintellekti- ja andmepõhiste lahenduste uurimiseks ja kujundamiseks ühiskonnas.

Keda ootame õppima?

Meie linnade, liikuvuse ja heaolu tulevikku kujundavad loomingulised, oma tulevikunägemusega tehnoloogiahuvilised inimesed. Oled õppekavale oodatud, kui valdad inglise keelt, oled avatud meelega, julge ja sul on mõnes õppekava fookusvaldkonnas eelnev kogemus või suur huvi selle vastu. Ootame üliõpilasi erinevatelt erialadelt, sealhulgas:

 • inseneriteadused
 • infotehnoloogia
 • bioloogia
 • geograafia
 • keskkonnateadused
 • disain
 • sotsiaal- ja humanitaarteadused 
 • psühholoogia ja tunnetusteadused
 • statistika ja matemaatika
 • äri ja juhtimine

Kuigi valdkonnaga seotud haridus tuleb õppekavale kandideerimisel kasuks, on õppekavas tasandusained, mis aitavad kandidaatidel omandada teadmisi konkreetsete valdkondade kohta.

Õppekava ja -ained

Õppetöö viiakse läbi kolmes erinevas ülikoolis ning osad kursused toimuvad veebipõhiselt. Esimesel semestril toimuvad Tallinna Ülikoolis jätkusuutlike ühiskondade, tehisintellekti ning andmete ja disaini põhiõpingud. Teisel semestril jätkatakse Portos Lusófona Ülikoolis tehisintellekti ja andmeteaduse põhikursustega ning valikainetega. Kolmandal semestril toimub Tampere Ülikoolis interdistsiplinaarne projektõpe koos päris klientidega. Viimane semester keskendub erialasele praktikale ja magistritööle ning üliõpilased saavad valida õppimiskohaks kas Tampere, Tallinna või Porto.

Vaata õppekava

Õppekava nominaalijaotus

Miks tulla meile õppima?

See on sinu võimalus kogeda kolme suurepärast ülikooli ja kolme riiki, nende õppimis- ja teaduskultuuri ning kuuluda Euroopa parimate hulka säästva ühiskonna disainis, kasutades tehisintellekti ja andmepõhist lähenemist rohelisel viisil!

Õpikeskkond ja -vahendid

Üliõpilaste käsutuses on laborid ja raamatukogud kolmes ülikoolis; nende hulka kuuluvad näiteks VR Lab (Tampere Ülikool) ja interaktsioonidisainilabor (Tallinna Ülikool), mis sisaldavad Mirametrix ja Tobii pilgujälgimiskomplekti, Empatica randmepaelu ning Muse peapaelu. Lisaks toimub õppetöö ka tarkvaraarenduslaboris, riistvara- ja robootikalaboris, mis pakub laia valikut füüsilise prototüüpimise võimalusi sealhulgas 3D-printimist, virtuaalreaalsuse- ja mängude laboris. Samuti saavad üliõpilased kasutada Tallinna, Tampere ja Lusófona ülikoolide akadeemiliste raamatukogude inforessursse.

Vastuvõtt

Õppekava kandidaat peab esitama:

 • CV (eraldi failina)
 • Motivatsioonivideo (link lisada eraldi failis)
 • Disaini- või uurimisportfoolio, tehnilise taustaga kandidaadid esitavad Githubi lingi
 • Sissseastujal peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. 
 • Sisseastujad, kelle emakeel ei ole inglise keel, peavad esitama inglise keele B2 taset tõendava dokumendi (eraldi failina)

Kandidaatide hindamise aluseks on:

1. Motivatsioonivideo

Motivatsioonivideo (max 2 min 30 s) peaks andma selge ülevaate kandidaadi soovist õppida AISS õppekaval. Motivatsioonivideos tutvustab kandidaat oma huvisid seoses õppekava uurimisteemadega. Videos peaks kandidaat siduma oma varasema akadeemilise tausta ja erialased oskused võimaliku uurimisteemaga.

Motivatsioonivideo link lisada eraldi failis.

2. Oskused

1) Kunsti- või disainitaustaga kandidaat peab esitama disainiportfoolio. Portfoolio peaks andma ülevaate kandidaadi kogemustest ja oskustest, nii akadeemilisel kui professionaalsel tasemel. Portfoolio võib sisaldada videosid, pilte, jooniseid, 3D mudeleid ja muid graafilisi ja interaktiivseid elemente. Portfoolios võib tutvustada kuni 5 parimat tööd koos lühikirjeldustega. Valitud tööd peaksid välja tooma kandidaadi parimad oskused. Iga töö kirjeldus peaks sisaldama lühikokkuvõtet ja asjakohast taustainfot. Iga töö puhul peab kandidaat selgelt kirjeldama projekti elluviimiseks nõutud pädevusi ja oma isikliku panust.

2) Tehnilise taustaga kandidaat peab selgelt kirjeldama oma tehnilisi ja programmeerimisoskusi oma CV-s ja esitama vastava Githubi lingi, keskendudes programmeerimiskeeltele ja raamistikutele, milles ta on kõige pädevam. 

3) Sotsiaal- või käitumisteaduste taustaga kandidaat peab esitama uurimisportfoolio, mis peaks keskenduma läbiviidud uuringutele ja projektidele, demonstreerides kandidaadi oskust läbi viia analüütilist või uurimistööd, koguda ja analüüsida andmeid ja jõuda järeldusteni. Iga uuringu/projekti kirjeldus peaks sisaldama: ülevaate probleemipüstitusest, ülevaate valimist koos antud valimi moodustamise põhjendusega, ülevaate uuringudisainist, keskendudes andmete kogumise ja analüüsimise protseduurile, ja peamiste tulemuste kirjeldust.

3. Vestlus

Vestlus vastuvõtukomisjoniga toimub inglise keeles. Igal kandidaadil on aega 15-20 minutit. Vestlusel annab kandidaat ülevaate oma varasematest õpingutest ja töökogemusest ning selgitab oma motivatsiooni AISS õppekaval õppimiseks ja võimalikke uurimisteemasid õppekava valdkonnas. Kandidaat annab ka ülevaade pädevustest, mida ta soovib õpingute käigus omandada, põhjendades nende pädevuste asjakohasust oma planeeritavas karjääris. Vestluse käigus esitavad vastuvõtukomisjoni liikmed täiendavaid küsimusi, mis on seotud kandidaadi õppimissoovi ja -plaanidega.

Vastuvõtuvestlused toimuvad videokõne teel, mille toimumise aeg teatatakse igale kandidaadile e-maili teel pärast avaldused.

Vastuvõtueksami tulemus koosneb dokumentide ja video hinnangust (50% lõpptulemusest) ning vestlusest (50% lõpptulemusest). 

Võta meiega ühendust!

Kristi Oikimus

Õppenõustaja ja -spetsialist

Ruum: Narva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

Telefon: (+372) 640 9384

E-post: kristi.oikimus@tlu.ee

 

Sarnased erialad

Interaktsioonidisain

Digitehnoloogiate instituut

Interaktsioonidisain on ingliskeelne õppekava, kus õpe toimub ainult veebipõhiselt. Õppekava lõpetajatel on õpingute lõppedes teadmised ja oskused, mida valdkonna tööturul on vaja. Headeks näideteks on oskused disainis, inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnas ning tehnoloogiamaastikul.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
2400 €/ 9600 € kogu õppekava
Vaata eriala

Inimese ja arvuti interaktsioon

Digitehnoloogiate instituut

Inimese-arvuti interaktsiooni õppekaval keskendutakse tehnoloogiale, mille abil on võimalik inimeste heaolu suurendada.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
2000 (EL/EMP kodanikele)/ 3000 (mitte EL/EMP kodanikele)
Vaata eriala

Digitaalsed õpimängud

Digitehnoloogiate instituut

Digitaalsed õppemängud on interdistsiplinaarne programm, mis ühendab mängude disaini kasvatusteaduste ja psühholoogiaga. DLG-s mõistame, et videomängud on kui meelelahutus: need pakuvad ka enamat viise haridus- ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Ootame õpetajaid, disainereid, arendajaid, kunstnikke ja kõiki teisi, kes on huvitatud uuenduslike mängude loomisest, mis võivad muuta maailma paremaks kohaks.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
2000 (EL/EMP kodanikele)/ 3000 (mitte EL/EMP kodanikele)
Vaata eriala