Interaction design

Interaktsioonidisain

Interaktsioonidisain on ingliskeelne õppekava, kus õpe toimub ainult veebipõhiselt. Õppekava lõpetajatel on õpingute lõppedes teadmised ja oskused, mida valdkonna tööturul on vaja. Headeks näideteks on oskused disainis, inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnas ning tehnoloogiamaastikul.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat täiskoormusel, kuni 4 aastat osakoormusel

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris 2400 €/ 9600 € kogu õppekava

Antav kraad Joint programme with Cyprus University of Technology

Õppekava pakub uuringupõhist lähenemist interaktiivsete, tarkvaraliste ja tehniliste süsteemide kujundamisel. Meeskonnas on tugevad õppejõud ja teadlased Eesti ja Küprose uurimisrühmadest, kellel on ulatuslikud kogemused inimese ja arvuti interaktsiooni, veebipõhise ja tehnoloogiapõhise õppimise ning interaktsioonide kujundamise alal.

 

 

 

Õppetöö

 

Õppevormi kirjeldus

  • Interaktsioonidisaini saab õppida nii täis- kui osakoormusel, mis annab õppijale võimaluse valida oma tempo ja planeerida õpingud oma töö- või muude kohustuste kõrvale.
  • Õppetöö toimub inglise keeles.
  • Õppetöö toimub 100% e-õppena.

 

Õppekava

Õppekava pakub multidistsiplinaarset õpet, mille rõhk on inimeste kasul, mida tehnoloogia pakub. Õppekava koostasid Küprose Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli juhtivad interaktsioonidisaini õppejõud. Interaktsioonidisainis on suur rõhk praktilisel õppel, mis põhineb uurimustel, disainil ja individuaalsetel ning koostööprojektidel.

Õppekava võimaldab oma teadmisi viimistleda, ühendades interdistsiplinaarsed kursused ja projektid ning uurimistööde disaini ja tehnoloogia. Semestri jooksul järgib õppija probleemipõhist lähenemisviisi, kus ta keskendub ülesannetele, mis on jaotatud kahe nädalastesse tsüklitesse. Tööülesanded antakse iga kahenädalase tsükli alguses, tsükkel lõppeb mentorlusseansiga. Semestri lõpus tutvustavad tudengid oma projektitöid ja osalevad suulise eksami sessioonil. Klassikalised eksamid on sellel õppekaval eranditeks.

Interaktsioonidisaini õppekava

Nominaaljaotus

Millist tehnikat on õppetööks vaja?
Sülearvuti ja hea internetiühendus on piisavad. Õpingute jooksul kasutatakse Google haridusrakendusi ning Google Classroomi.

Vastuvõtt

 

Vastuvõtt toimub videokõne teel. Täpne kellaaeg lepitakse iga kandidaadiga individuaalselt kokku.

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast: elulookirjeldusest, motivatsioonikirjast ja vastuvõtuintervjuust.

  • Inglisekeelne CV pikkusega kuni 2 lehekülge peaks andma ülevaate kandidaadi varasematest kogemustest ja oskustest akadeemilisel ja professionaalsel tasemel. Elulookirjeldusega samasse dokumenti tuleb lisada varasemate tööde portfoolio, mis sisaldab kuni 5 iseseisvat tööd koos lühikirjeldusega. Lisatud tööd peavad esindama kandidaadi parimaid oskusi. Portfoolios esitatud töö kirjeldus peab sisaldama lühikest kokkuvõtet ja asjakohast taustteavet. Juhul, kui mõni töö on loodud meeskonna poolt, peaks kandidaat oma panuse selgelt välja tooma.
  • Inglisekeelne motivatsioonikiri pikkusega kuni 1 lehekülg peab selgelt näitama kandidaadi motivatsiooni õppekavale kandideerimiseks. Motivatsioonikiri peab keskenduma sellele, miks kandidaat soovib interaktsioonidisaini magistriõppes õppida, millised on tema teadusalased huvid ning mida ta loodab oma õpingutega saavutada. Kandidaat võib osutada konkreetsetele akadeemiliste ja teadustööga seotud huvipakkuvatele valdkondadele ning varasemale kogemusele, mis on olulised. Ruumi kokkuhoiuks on võimalik viidata CV-le.
  • Vastuvõtuintervjuu viiakse läbi videokõne kaudu. Vastuvõtuintervjuu toimub inglise keeles. Vestluse käigus peab kandidaat: tutvustama ennast ja andma lühikese ülevaate oma eelnevatest õpingutest ja töökogemusest seoses interaktsioonidisaini valdkonnaga, esitlema oma portfooliot, kirjeldama motivatsiooni tulla õppima interaktsioonidisaini erialale ning tutvustama võimaliku magistritöö teemat. 

Vastuvõtueksami tulemus koosneb CV ja motivatsioonikirja hinnangust (50% lõpptulemusest) ja vestluse hinnangust (50% lõpptulemusest). Vastuvõtulävend on 70 punkti.

 

Miks tulla meile õppima?

2016. aasta jaanuaris kui loodi interaktsioonidisaini õppekava, oli selle eesmärk pakkuda tudengitele teadmisi ja oskusi tähendusrikka tehnoloogia loomiseks. Õppekava pakub võimalust õppida koos tudengitega, kes on pärit erinevatest maailma riikidest. Õppekava on hinnatud esimeseks veebipõhiseks magistriprogrammiks interaktsioonidisaini valdkonnas ning valitud kümne parima veebipõhise interaktsiooni- ning meediadisaini magistriõppekava sekka terves maailmas.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima erineva taustaga kandidaate sarnastelt erialadelt nagu arvutiteadused, informaatika, disain, meediauuringud, sotsiaalteadus, psühholoogia ja haridus.

Meie vilistlased võivad töötada näiteks sisu strateegidena, loovjuhtidena, loovtehnoloogidena, disaini strateegidena, arendajatena (front-end ja back-end), infoarhitektina, mobiili-sisu disainer, interaktsioonidisainerina, teenusedisainerina, kasutatavuse spetsialistina ja kasutajakogemuse disainerina.
Interaktsioonidisaini lõpetajad on silma paistnud ettevõtjatena ja on ette valmistatud töötamaks ka vabakutselistena, sest oskavad oma ideid ja töid esitleda, otsida ja taotleda rahastust ning töötada erinevate klientidega.

Võta meiega ühendust!

 

Vaata infotunni salvestist, kus koos inimese ja arvuti interaktsiooni õppekavaga tutvustas interaktsioonidisaini õppekava kuraator Sónia Sousa. 

 

Vajad lisainfot?

Kristi Oikimus

Õppenõustaja ja -spetsialist

aadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9384

 

 

Sarnased erialad

Inimese ja arvuti interaktsioon

Digitehnoloogiate instituut

Inimese-arvuti interaktsiooni õppekaval keskendutakse tehnoloogiale, mille abil on võimalik inimeste heaolu suurendada.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
2000 (EL/EMP kodanikele)/ 3000 (mitte EL/EMP kodanikele)
Vaata eriala