Teadus

Doktoritöö hõlbustab rakenduste disainimist korraga erinevatele nutiseadmetele

14. märtsil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Ilja Šmorgun, kelle töö toetab seadmeüleste rakenduste disainimist. Uurimistöö käigus loodi disainimustrite kogum, mis sisaldab varasemalt tõestatud lahendusi korduvatele disainiprobleemidele.

Tahvelarvuti

14. märtsil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Ilja Šmorgun, kelle töö toetab seadmeüleste rakenduste disainimist. Uurimistöö käigus loodi disainimustrite kogum, mis sisaldab varasemalt tõestatud lahendusi korduvatele disainiprobleemidele.

Kui enamasti keskendutakse rakenduste disainimisel ühe kasutaja ja ühe seadme interaktsioonile, siis üha olulisemaks muutub võimalus kasutada rakendust korraga erinevatel nutiseadmetel. „Ühele seadmele keskendumine ei arvesta erinevate nutiseadmete integreerimise võimalustega, et toetada sujuvaid ja integreeritud kasutusviise,“ tõdeb töö autor ja lisab, et rakenduste kasutamist erinevatel seadmetel uurib hajutatud kasutajaliideste disain, mis on inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonna osa.

Seadmeüleste rakenduste disainimiseks loodi doktoritöö käigus disainimustrite kogum. „Disainimustrid tutvustavad tõestatud lahendusi taasesitatavatele disainiprobleemidele,“ selgitas Šmorgun. Mustrikogu tutvustab inimese ja arvuti interaktsiooni ekspertidele erinevaid võimalusi hajutatud kasutajaliideste analüüsimiseks ja disainimiseks. „Kuigi ka varem on uuritud erinevaid võimalusi seadmeüleste rakenduste disainimiseks, ei ole siiamaani tehtud tööd olemasoleva disainikogemuse dokumenteerimiseks ja struktureerimiseks sellisel kujul, et see oskusteave oleks disaineritele lihtsal ja arusaaval kujul kättesaadav,“ lisas ta. Disainimustrite kogu on loodud kirjanduse ülevaate, veebiküsitluse ja etnograafiliste uuringute põhjal.

Doktoritöö pealkiri on "Pattern Library for Supporting the Design of Distributed User Interfaces" ja selle avalik kaitsmine toimus 14. märtsil kell 11 Tallinna Ülikoolis. Töö juhendaja on Tallinna Ülikooli professor David Lamas, oponendid Küprose Tehnikaülikooli professor Panayiotis Zaphiris ning Tallinna Tehnikaülikooli teadur Riina Maigre.

Doktoritöö täistekst on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA