Tallinna Ülikooli 15. sünnipäeval said tunnustuse mitmed DTI inimesed

tallinna ülikooli Terra hoone

Tallinna Ülikooli 15. sünnipäeva puhul tehti avalikuks värsked tunnustused ning teenetemärgid. Ülikool tõstis töötajate ja ülikooliga seotute seast eriliselt esile mitmeid meie instituudi inimesi.

Tallinna Ülikooli teenetemärk

 • Matemaatika didaktika dotsent Madis Lepik – Eesti matemaatikaõpetajate koolitamise eestvedamise eest
 • Keeletehnoloogia dotsent Pille Eslon – keeletehnoloogia uurimissuunale alusepanemise ja eestvedamise eest Tallinn Ülikoolis
 • DTI nõukogu, IT juhtimise õppekava nõukogu liige Ants Sild – pikaajalise panustamise eest digitehnoloogiate instituudi arengusse

Rektori tänukiri

 • Multimeedia lektor Andrus Rinde – pikaaegne üliõpilaste poolt väga hinnatud õppejõud ning multimeediumi valdkonna arendamise eest
 • Süsteemiadministraator Tanel Toova – panuse eest CEITER projektis ning robootika valdkonda Tallinna Ülikoolis
 • Kirjastustegevuse dotsent Aile Möldre – infoteaduse bakalaureuseõppekava kureerimise eest ning Eesti juubelile pühendatud “Eesti raamatu 100 aastat“ kirjutamise eest
 • Matemaatika lektor Anna Šeletski – matemaatika bakalaureuseõppekava kureerimise eest ning panuse eest üliõpilaste arvu suurendamisel
 • Teadusassistent Anet Põdra – silmapaistva panuse eest instituudi teadus- ja arendusprojektide haldamisel
 • Trinidad Wiseman OÜ kasutajakogemuse valdkonnajuht Hegle Sarapuu-Johanson – digitehnoloogiate instituudi ja ettevõtete koostöö aktiivse toetamise ja koostöösse panustamise eest

Hinnatumad õppejõud

 • Andmeanalüüsi lektor Kairi Osula – „Mina muudan õppimist“ visiooni kandja
 • Matemaatika lektor Anna Šeletski – Silmapaistva õppekava kuraator
 • Infojuhtimise lektor Silvi Metsar – Õppekava partnerlussuhete looja ja hoidja

Elukestva õppe tunnustused:

Aasta Sisekoolitaja 2019 

 • Informaatika õpetaja Kalle Kivi  Koostöö ja panuse eest sisekoolituste läbiviimisel

Aasta Koolitusjuht 2019

 • Koostöö- ja koolitusjuht Pirje Jürgens  Koostöö eest uute õppekavade arendamisel ja panuse eest koolitusjuhtide võrgustikus

Tallinna Ülikooli parimate publikatsioonide kategooria

Parima üldharidus- või kõrgkooliõpiku auhind (jagati kahe teose vahel). 

 • Tarkvaratehnika lektori Jaagup Kippari elektrooniliste õpikute sari „Digihumanitaaria tehnoloogiad, Kvantitatiivne digihumanitaaria, Kvalitatiivne digihumanitaaria“.

Soojad õnnesoovid tunnustatutele!

Tutvu kõikide Tallinna Ülikooli tunnustatutega