Pressiteade

Tegutsemisvõime roll teenusedisaini tulemustes on COVID-19 ajal veelgi tähtsamaks muutunud

28. oktoobril 2021 algusega kell 15.30 kaitseb Joanna Rutkowska digitehnoloogiate instituudist doktoritööd „Teenusedisaini tegutsemisvõimelised tulemused. Teenusedisainerite toetamine äriklientide arenguvõime tagamisel.“

Joanna Rutkowska

Doktoritöö keskendub tänapäeva majanduses valitsevate teenuste (nt side, pangandus, e-kaubandus jne) disainile. Ajalooliselt on teenuseid disaininud inimesed, kellel ei ole disainialast haridust. Praegu on neile keskendunud disainerid, kes praktiseerivad teenusedisaini inimkeskse ja disainipõhise teadusharuna keerukate süsteemide arendamises. Teenusedisain on väga visuaalne ja käegakatsutav tegevus. Eri visualiseerimistehnikatega (nt kujutistega) väljendavad teenusedisainerid enda mõtteid, edastavad arusaamu disainist ja jäädvustavad teenuste kogemuslikke vaatenurki. Kujutlused on tavaliselt tulemused, mille disainerid enda äriklientidele teenusedisaini protsessi tulemusena edastavad. 

„Ärikliendid töötavad tavaliselt faktiliste andmetega, mistõttu on disainitulemustega töötamine ilma disainerite toetuseta nende jaoks keeruline. Kuna teenusedisaineritel ei ole olnud suuniseid selle kohta, kuidas pakkuda disainitulemusi, mis saaksid tegutseda ärikontekstis iseseisvalt, keskendus minu doktoritöö äriklientidele asjakohaste kujutluste atribuutide uurimisele,“ lisab Joanna Rutkowska.

Doktoritöö tulemus edendab teenusedisaini valdkonda, suurendades teadlikkust tegutsemisvõimest, mis tähendab omadust või kasutuskõlblikkust ja -võimelisust olla kasutatav äritegevuses. Uuringu käigus töötati välja tegutsemisvõime kontseptsioonist lähtuv atribuutide ja omaduste kogum (actionability toolkit), mis kutsub teenusedisainereid muutma enda tulemused selliseks, mis on näiteks meeldejäävad või mida saab kogeda, kui see on teenuse rakendamisel esmatähtis. 

Doktoritöö uudsus seisneb disainitulemuste muutuvate asjaoludega seotud arutelus. Tegutsemisvõime parandab teenusedisaini sellega, et toob teenuse tulemuste arendamisse rohkem abstraktset ja loovat mõtlemist, mis muudab perspektiivi tulemuste rollist teenusedisainis. See avab erinevaid töötamisviise selliste tulemustega, mis võivad kaasa tuua korraldusliku muutuse.

Tänapäeval lahendavad disainerid keerukaid probleeme, mis nõuab töötamist valdkonnaülestes meeskondades. COVID-19 pandeemia rõhutas samal ajal kaugkoostöö osa ja vähendas näost näkku koostööd. Seega muutus tegutsemisvõime roll teenusedisaini tulemustes veelgi tähtsamaks. Mõne disainitulemuse tugevus hõlmab nende materiaalsust. Kaugtöö tingimustes on disainerid sunnitud leidma immateriaalseid viise enda ideede edasiandmiseks. Selle doktoritöö tulemused teavitavad disainereid sellest, kuidas enda töö tulemusi nendes muutunud oludes konteksti panna.

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M648. Kaitsmist saab vaadata ka Zoomis

Juhendajad on Tallinna Ülikooli professor David Lamas ja Delfti Tehnikaülikooli dotsent Froukje Sleeswijk Visser. Oponendid on Linköpingi Ülikooli professor Stefan Holmlid ning Ontario kunsti- ja disainikõrgkooli dotsent Nithikul Nimkulrat.

Doktoritöö on kättesaadav Tallinna Ülikooli digiraamatukogus ETERA