Üritus

„Tehnoloogia on see, mis õppimist toetab“

23.augustil toimus Tallinna Ülikoolis haridustehnoloogia keskuse poolt koordineeritava programmi „Haridustehnoloogilise innovatsiooni koosloome programm kui teaduskiirendi“ avaüritus. Programm, mida korraldatakse juba kolmandat korda, viib kokku hariduslahendusi arendavad ettevõtted, õpetajad ja teadlastest või ekspertidest mentorid.

Koosloome

Kolm kuud kestvat programmi korraldatakse koostöös EdTech Estonia, Startup Estonia ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning selle eesmärk on koosloomena arendada Eesti haridusele tõenduspõhiseid ja kestlikke kvaliteetseid digilahendusi.

Senine hariduse ja ettevõtluse koosloome on toonud kaasa rahvusvahelisi edulugusid, mis on aidanud kaasa haridusvaldkonna innovatsioonile ja (idu)ettevõtluse edendamisele. Parimateks näideteks on Soomes haridusinstitutsioonide ja xEdu kiirendi koostöös välja töötatud mudel KYKY Living Lab ja University College London (UCL) programm EDUCATE.

Avaseminari alustas haridustehnoloogia kaasprofessor Kairit Tammets, kes tutvustas programmi ning koosloome ning tõenduspõhisuse olulisust. Oma tervitussõnad ütlesid ka Inga Kõue Startup Estoniast ja Aivar Hiio Haridus- ja Teadusministreeriumist.

Digilahendusi kasutame enda elus igapäevaselt ja neid kasutatakse ka haridusasutustes, aga pedagoogiliselt läbimõeldum tootearendus algab õppimisest. Tehnoloogia on see, mis õppimist toetab. Digi ei tasu teha digi pärast, vaid lahendused peavad olema pedagoogiliselt läbimõeldud ja mõtestatud ning andma lisaväärtust,- ütleb programmi koordinaator, nooremteadur Pirgit Sillaots.

Avaüritusel osalesid viis iduettevõtet ja nende meeskonnad, kes esitlesid auditooriumile enda lahendusi:

SiRo, kelle eesmärgiks on siduda inseneriharidus üldhariduslike teadmistega ning tuua see lapse arenguga kaasa.

Motivum Games, kes arendavad mobiilimängu, mis aitab tõsta noorte kehalist aktiivsust ning hoida vaimset tervist.

KideoCall, kes aitavad arendada välismaal elavate väikelaste eesti keelt ning kultuurikontakti.

CyberSages, kes arendavad e-õppe lahendust, mis on disainitud spetsiaalselt vastavuskontrolli valdkonna spetsialistidele.

ClassAct, kes loovad kooli juhtimissüsteemi, mis koondab kõik koolide elutähtsad andmeallikad ühte asukohta ja paneb nad kooli tõhusaks haldamiseks koostööd tegema.

Pärast ettevõtete esitlusi algas töö meeskondades ning ettevõtete esindajad, õpetajad ning teadlastest või ekspertidest mentorid said omavahel tutvuda. Pirgiti sõnul ootavad meeskondi järgmise kolme kuu jooksul ees veel kaks töökohtumist ning neli kohustuslikku töötuba ning valiktöötoad vastavalt meeskondade huvile ning vajadustele. Selle aasta programmi läbivaks ideeks on personaalsem lähenemine meeskondadele.

Programmi pidulik lõpuüritus toimub 1. detsembril Tallinna Ülikoolis ning oodatud on kõik huvilised.

Rohkem teavet meeskondade ja osalejate kohta leiab koosloome programmi kodulehelt: https://web.htk.tlu.ee/koosloome/

 

Kontakt: Pirgit Sillaots, nooremteadur

pirgit.sillaots@tlu.ee