Tervisejuhi tudengid aitavad läbi viia Läänemaa elanike tervisekäitumise uuringut

Täiteruudud punase linnukesega

Novembrikuus toimub Läänemaa elanikkonna tervisekäitumise uuring, mida viib läbi SA Läänemaa koostöös Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži tervisejuhi eriala III kursuse üliõpilastega. Uuringu eesmärgiks on saada teavet maakonna elanike tervisekäitumisest.

Küsimustiku valdkonnad on:

  • tervise enesehinnang,
  • toitumisharjumused,
  • alkoholi tarbimine,
  • kehaline aktiivsus ja kehakaal,
  • suitsetamisharjumused,
  • seksuaalkäitumine,
  • narkootikumide tarvitamine ning
  • liikluskäitumine.

Antud uuring kasutab Eesti elanikkonna tervisekäitumisuuringuga sarnast metodoloogiat, mis võimaldab hiljem tulemusi võrrelda.

Küsimustikule oodatakse vastama kõikki Läänemaa täiskasvanud elanikke. Küsitluse leiad aadressilt: https://www.esurveycreator.com/s/02da4bf

Ankeedi täitmine võtab aega umbes 15-25 minutit ning on vabatahtlik ja anonüümne. Väga oluline on vastata kõigile küsimustele, et tagada uurimistulemuste kvaliteet.

Ootame aktiivset vastamist, et tulemuste põhjal kavandada õigeid programme ning sekkumisi ja kõik ikka meie endi tervise heaks!