Seminar

Eesti keele keskuse kevadseminar

Eesti keele keskuse kevadseminar toimub 3. juunil algusega 12.00 ruumis A544.

Humanitaarteaduste instituut

03.06.2024 kell 10.00 - 16.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Palun anna enda tulekust teada enne 30. maid SIIN

 

Päevakava:

12.00–12.15 Sissejuhatus. Ülevaade eesti keele keskuse projektitegevustest. Reili Argus

12.15–12.35 Õpilaste kirjaliku väljendusoskuse arengust Plussprogrammi õpilaste tööde põhjal. Tiina Rüütmaa ja Reili Argus

12.35–12.55 Tunnitegevustest I kooliastme tundides Plussprogrammi koolides. Kristiina Bernhardt

12.55–13.15 Kohvipaus

13.15–13.35 Ülevaade Eesti Viipekeele Labori (EVKUR) tegevustest: The First Steps and Activities of the Estonian Sign Language Research Lab (Eesti Viipekeele Labori esimesed sammud ja tegevused). Peter Zalan Romanek

13.35–13.55 Viipekeelealase doktoritöö tutvustus. Viipekeeletõlkide väljaõpe Eestis: teoreetiline raamistik ning praktilised nõuanded. Keiti Verbu

13.55–14.15 Viipekeelealase doktoritöö tutvustus. Küsimuse ja küsilause ning nende vastuste moodustamine eesti viipekeeles. Jari Pärgma.

14.15–14.35 Viipekeelealase doktoritöö tutvustus. Viipekeele tõlketeenus Eestis: vajadused, pakkumine, väljakutsed. Sandra Laurimaa

14.35–14.55 Kirjutamine paberil ja arvutis. Helin Puksand

14.55–15.15 Matemaatikakeele õpetamise problemaatikast. Merilin Aruvee

15.15–15.35 Kokkuvõte õppeaasta jooksul tehtud koolitustest. Merje Olm

15.35–16.00 Aruteluring