Teated

Esita Noor-Eesti granditaotlus enne 6. jaanuarit!

Noor-Eesti teadusgrant on Postimehe Fondi välja kuulutatud konkurss, mille eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke uuringuid, mis aitavad kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele.

Noor-Eesti teadusgrant

Noor-Eesti teadusgrant on Postimehe Fondi välja kuulutatud konkurss, mille eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke uuringuid,
mis aitavad kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele ja mille
uurimistulemused on potentsiaalselt tähenduslikud ja olulised Eesti ühiskonna enesetunnetuse arengule 21. sajandi globaliseerunud maailmas.

Granditaotluse osad on:

  • annotatsioon (kuni 1000 tähemärki);
  • uurimistöö teaduslik põhjendus pikkusega kuni 1000 sõna kasutatud kirjanduse nimekirja arvestamata;
  • elulookirjeldus (ETISe CV põhjal);
  • 10 publikatsiooni loetelu, mis on teema jaoks olulised.
  • Kui projekti raames planeeritakse teha inimuuringuid, siis ka eetikanõukogu kinnitus.

Samuti peab taotleja leidma kaks soovitajat, kes on nõus kirjutama taotluse kohta lühikese hinnangu. Soovitajad annavad oma hinnangu ETISe kaudu pärast granditaotluse esitamist.

Grandi kestus on kolm aastat ning selle rahaline maht on kuni 100 000 eurot aastas. Granditaotlus tuleb esitada ETISe kaudu ning eesti keeles enne 6. jaanuarit.

Noor-Eesti teadusgrandi eeskiri
Juhend soovituse/hinnangu kirjutajale
Lühijuhend grandiprogrammi kohta.