Teade

Ilmus koguteos Liivimaa kujunemisest kesk- ja varauusajal

Raamatu „Making Livonia: Actors and Networks in the Medieval and Early Modern Baltic Sea Region“ koostasid ja toimetasid TÜHI vanemteadur Anu Mänd ja kultuuriajaloo professor Marek Tamm.

Ilmus koguteos Liivimaa kujunemisest kesk- ja varauusajal
Ilmus koguteos Liivimaa kujunemisest kesk- ja varauusajal

Tänavu suvel ilmus rahvusvahelises Routledge’i kirjastuses esinduslik koguteos „Making Livonia: Actors and Networks in the Medieval and Early Modern Baltic Sea Region“ („Liivimaa tegemine: Toimijad ja võrgustikud kesk- ja varauusaegses Läänemere piirkonnas“). Raamatu koostasid ja toimetasid TÜHI vanemteadur Anu Mänd ja kultuuriajaloo professor Marek Tamm. Raamat koosneb 14 peatükist, millele lisandub koostajate sissejuhatus ja Leedsi ülikooli keskajauuringute vanemlektori Alan Murray kokkuvõte. Artiklite ajaline haare ulatub 12.–17. sajandini ja autorite hulgas on nii ajaloolasi, arheolooge kui ka kunstiajaloolasi.

Kogumiku eesmärk on mitme eri nurga alt ning mitmekesise materjali põhjal analüüsida Liivimaa ühiskonna kujunemist ja arengut pea kuue sajandi jooksul, keskendudes eeskätt olulisematele individuaalsetele ja institutsionaalsetele toimijatele (kaupmehed, vaimulikud, ordurüütlid jt) ning tähtsamatele võrgustikele (religioossed, majanduslikud, sotsiaalsed jm). Raamatu üks keskne mõte on näidata, et Liivimaa kujunemisel olid suure tähtsusega nii regionaalsed (Läänemere piirkonna) kui ka üleeuroopalised võrgustikud, mille kaudu liikusid Liivimaale ja siit välja nii inimesed kui ka ideed ning mis panustasid uue piirkonna lõimimisse Lääne kristlaskonnaga.

Raamat põhineb Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuses läbi viidud uurimisprojektil „Liivimaa kujunemine: toimijad, institutsioonid ja võrgustikud kesk- ja varauusaegses Läänemere regioonis“ (IUT 18-8, 2004–2019, juht Anu Mänd). Autorite hulgas on uurimisgrupi liikmed (Tiina Kala, Linda Kaljundi, Krista Kodres, Juhan Kreem, Ivar Leimus, Kersti Markus, Marika Mägi, Anu Mänd ja Marek Tamm), ent samuti kolleege teistest ülikoolidest (Wojtek Jezierski, Ilkka Leskelä, Tapio Salminen, Anti Selart ja Gustavs Strenga).

Raamatu sisukorra ja sissejuhatusega saab tutvuda kirjastuse kodulehel.

Vaata lähemalt

Ilmus koguteos Liivimaa kujunemisest kesk- ja varauusajal