Haridusblogi

Lõppes kaasav karjääriteenuste valdkonna arendusuuring

Detsembris lõppes TLÜ haridusteaduste instituudi juhitud kaasav arendusuuring, mida rahastas HARNO Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur Euroguidance Eesti.

Foto seminarilt

Uuringu teostasid täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe kaasprofessor Kai Pata, andragoogika dotsent Larissa Jõgi, noorsootöö lektor Tanja Dibou ja infoteaduste dotsent Aira Lepik.

Uuringu juht Kai Pata toob välja peamised uuringu tulemused: “Uuringu küsitlusega leidsime, et õpetajatel ja kutseõpetajatel ning tugispetsialistidel haridusasutustes on õppija õpi- ja karjääritee kujundamise kompetentsid algaja tasemel ning ka Töötukassa karjäärispetsialistidel pole piisavaid karjääriõppe kompetentse õppeasutuste kontekstis õpetajatega koostöiseks õppija arendamiseks.

Tegime ettepanekud karjäärispetsialistide koolitusmudeliks, milles – lisaks juba toimivale karjäärinõustajate tööpõhisele õppimisele – tuleks edasi arendada mikrokraadiõppega paindliku õpitee võimalusi valdkonda sisenemiseks, kaasata õpetajad ja kutseõpetajad paremini karjäärispetsialistide võrgustikus kogemuste jagamisse ning luua puuduvad tasemeõppe võimalused karjääri valdkonnas. Tasemeõppe arendamine bakalaureuseõppes võiks keskenduda koostöisele karjääriõppele, milles õpetajad, kutseõpetajad, tugispetsialistid ja Töötukassa karjäärinõustajad koosloovad õppeasutusele sobivad õppijate enesejuhitud karjääripädevuste arendamise läbiva õppe vormid. Magistriõpe võiks karjäärivaldkonnas käivitada hetkel puuduva karjäärivaldkonna teenuste teaduspõhise arendamise ja uuringud ning edendada talendiarenduse viise tööl õppides. Karjääri valdkonna professionaliseerumine peaks liikuma tööhõive teenuse pakkumisest elukestva teadliku enesearendamise eesmärgi suunas." 

Foto on tehtud 15. detsembril toimunud seminaril "Karjäärivaldkond Eestis: strateegilised valikud ja võimalused" – avalik seminar karjääriteenuste valdkonna uuringute tulemuste tutvustamiseks. Vasakult: moderaator Sirli Kriisa (TLÜ, KNÜ); panelistid Kristina Orion (Töötukassa), Margit Rammo (HARNO), Ülle Matsin (HTM), Margit Timakov (Õpetajate Liit), Epp Kallaste (Centar) ja Larissa Jõgi (TLÜ).