Haridusblogi

Õpetaja Innovatsioonilabor – õpetaja kui detektiiv

Augustist detsembrini toimus esimest korda täiendkoolitus Õpetaja Innovatsioonilabor, kus 21 õpetajat ja haridustehnoloogi kümnest Eesti koolist otsisid vastust küsimusele, mis juhtub klassiruumis, kui 3. ja 6. klassi matemaatikatundi tuua robotid.

Robotid

Innovatsioonilabor on natuke teistmoodi koolitus, kus koolitust viivad läbi uurijad, kes samal ajal uurivad nii uudse õpetamismeetodi tulemusi õpilaste õpitulemustele, aga samaaegsel ka õpetajate huvi ja soovi meetodi kasutamisega peale koolituse lõppu jätkata.

Õpetajad omakorda uurivad, kuidas õpilastele uus meetod meeldib ning milliseid muutusi toob see kaasa aine-, õpi- ja sotsiaalsetes oskustes. Lisaks uue meetodi toel tundide läbiviimisele jagavad õpetajad oma muljeid ja kogemust kolleegide ning kooli juhtkonnaga, samuti lapsevanematega.

Sellise lähenemisega koolitus vajab aega, et innovatsiooni ellu viia. Seetõttu toimusidki kontaktpäevad ülikoolis vaid korra kuus ning ülejäänud tegevus viidi juba ellu päriselus ehk klassiruumis.

Üksteise toetamine läbi virtuaalse kogukonna hõlbustas ning kiirendas õpetajatel õppematerjalide loomist, ning kolleegide kogemusest õppimisel oli hindamatu väärtus.

Kursuse lõpetajate edasine tegevusplaan on optimistlik, lisaks meetodiga jätkamisele plaanitakse läbi viia sisekoolitusi teistele õpetajatele, tutvustada meetodit lapsevanematele ning lõimida robootikat lisaks matemaatikale muudesse ainetesse.

Järgmised Õpetaja Innovatsioonilaborid algavad juba 2019. aasta jaanuari lõpus. Koolituse struktuur on välja pakutud TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse CEITER-i töörühma poolt ning see on haridusinnovatsiooni levitamise ja säilitamise mudeli EDUlab rakenduslikuks osaks.

Loe robotitest matemaatikatundides lähemalt siit