Haridusblogi

Õppejõu teadusELU uurijad osalesid õpetamisalasel konverentsil

15.-17. juunil 2022 toimus Suurbritannias Manchesteri Metropolitan Ülikoolis järjekordne õpetamise arendamise ja uurimise konverents EuroSoTL 2022 (The European Conference of the Scholarship of Teaching and Learning). Tallinna Ülikoolist osales konverentsil viis uurijat Õppejõu teadusELUst. TeadusELU on üle-ülikooliline ja eri valdkonna õppejõudude, tugipersonali ja üliõpilaste teadusalane praktikakogukond, mille tulemusena parendatakse õpetamist, üliõpilaste õppimist ning arendatakse organisatsiooni.

teaduselu

Konverentsil otsiti vastust küsimusele, kuidas luua tähenduslikke ja jätkusuutlikke õpetamisalaseid kogukondi ning õppimist toetavaid keskkondi ülikoolis. Nimelt just praktikakogukondades saavutatakse ühine tegutsemisvõimekus ja seeläbi toetatakse organisatsioonilist õppimist ning liikmete heaolu.

Konverentsi peaesineja professor Jessica Riddell (Mount Bishops ülikoolist) tutvustas tuleviku ülikooli ideed, mille kohaselt just ülikoolid on ühiskonnas ja kogukondades lootuse ankrud ning kuuluvuse võimaldajad. SoTL võrgustiku juhtivliige Katarina Mårtensson (Lundi ülikoolist) tõi esile akadeemilise kollegiaalsuse olulisuse, rõhutades, et just kogukondlike võrgustike kaudu saavad ideed levida eri instituutide ja ülikoolide vahel. Kollegiaalne vastastikune tugi aitab koostöiselt lahendada probleeme, samuti on oluline kaasaegse õpikultuuri kujundamine ning õpetamis- ja õppimisprobleemide ühine uurimine. 

TLÜ uurijad tutvustasid konverentsil nelja Õppejõu teadusELU uuringu tulemusi. Mairi Matrov ja Katrin Aava esitlesid mentorluse arendusuuringut meie ülikoolis. Kätlin Vanari esitles tegevusuuringut õppekava arendamisest. Katrin Karu ja Katrin Aava esitlesid uuringutulemusi õpikultuuri muutvate praktikakogukondade arendamisest organisatsioonis Õppejõu teadusELU näitel. Kristi Mets-Alunurm ja Katrin Aava tutvustasid uuringut kooskirjutamise kogemustest ja motiividest teadustöös. 

Konverentsil kohtusime Tartu ülikooli kolleegidega, õpetamisoskuste konsultantide ja õppejõududega (fotol ühispilt Tartu kolleegidega). 
 
Info SoTL kohta

EuroSoTL 2022

Õppejõu teadusELU liikmed kirjutavad eestikeelset kogumikku, mis koondab õpetamise ja organisatsiooni arendamise uuringuid.