Haridusblogi

Tähelepanu – valmis olla – restart! Õpetaja kutseaasta vahetab nime.

Haridusteaduste instituut ja haridusinnovatsiooni keskus valmistub tähistamiseks: 20 aastat tugiprogrammi alustavatele õpetajatele! Pidulikkus suurendab meie indu ja lubab juubelihõngu juurde ka mõningaid värskendusi.

Pilt

Kuidas ja millal sündis õpetaja kutseaasta programm?

Tööteekonna alguses olevate õpetajate süsteemne toetamine selleks välja töötatud teaduspõhise programmiga sai Eestis alguse 2004/2005 õppeaastal. Programm käivitati üleriigilisena Haridus- ja Teadusministeeriumi poolse rahastuse toel ning seda hakkasid läbi viima Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli juurde loodud keskused. Kutseaasta eestvedajateks olid Tallinna Ülikooli tänased professorid Eve Eisenschmidt ja Katrin Poom-Valickis. Programmi käivitamise ja esmaste tulemuste põhjal sündisid ka nende teadustööd (Kutseaasta kui algaja õpetaja toetusprogrammi rakendamine Eestis, Eisenschmidt, E; 2006; Algajate õpetajate professionaalne areng kutseaastal, Poom-Valickis, K; 2008). 

Pea kahe aastakümne jooksul on kahe ülikooli juures professionaalset tuge saanud tuhanded alustavad õpetajad ja nende mentorid. Ühiste väljakutsete lahendamine, kogemuste analüüsimine, edu üle rõõmustamine ja pidev koostöö on kutseaastaga seotud grupijuhtidest, koolitajatest, koordineerijatest ja muudest olulistest inimestest kujundanud tihedalt kokku hoidva kogukonna, mille ühisenergia näib aastatega muudkui kasvavat.

Uue nimega edasi: alustava õpetaja tugiprogramm

Peale 20 aastat koostööst tulvil tegutsemist saadame väljateenitud puhkusele programmi nime: õpetaja kutseaastast saab alustava õpetaja tugiprogramm. Muutuse taga on algse seose kadumine tugiprogrammi ja õpetaja kutsekvalifikatsiooni vahel – üks ei ole teise eelduseks, kuigi tänagi toetub programmi sisu õpetaja kutsestandardile ja tugiprogrammis osaleja saab mitmekülgset asjatundlikku nõu kutse taotlemiseks. Ametlik nimemuutus on ajastatud uue õppeaasta algusesse, mil jõustub haridus- ja teadusministri määruse Õpetajate koolituse raamnõuded uus redaktsioon.

Mis veel muutub?

Suures plaanis läheme edasi ikka senise missiooniga. Arengud maailmas ja Eesti haridusmaastikul ei möödu ka meist, seega on 2024. aastal kavas uurida mõningaid lisavõimalusi õpetajateni jõudmiseks:

  • Õige pea on oodata uudiseid kõikidele alustavatele õpetajatele suunatud seminarisarja kohta. 
  • Koos Hariduskopteri, haridusjuhtide ja meie kogenud koolitajatega valmistame ette koostööd Ida-Virumaa suunal, et panna oma õlg alla nii sinna suundunud kui seal töötavate õpetajate toetamisele. 
  • Tugiprogrammi nõukoja, hridusteaduste instituudi õppejõudude ja partneritega, oleme värskendamas tugiprogrammi sisu ja vormi.

Mitmesuguseid pisemaid mõtteid idaneb veel, anname neist järk-järgult teada kohe kui põhjust piisavalt.

Juubelihõnguline aitäh ja mõtteline aukiri kõikidele alustajatele, panustajatele ja teekaaslastele, kes aegade jooksul kutseaasta juures olnud. Kahekümne aastaga kujunetakse ju juba üsna välja, ollakse juba mõndagi kogenud ja järeldanud – hing on avatud arengutele, selg juba küllaltki sirge. Nii on hea, julge ja põnev uut aastat tervitada!

Jälgi meie põnevaid arenguid ja uuri julgelt lisa


Lisainfo:

Kaarin Peet
Programmijuht, kaarin.peet@tlu.ee
TLÜ haridusinnovatsiooni keskus