Haridusblogi

Üleskutse õpetajakoolituse üliõpilastele

Üliõpilane, palun tule koolidele ja lasteaedadele appi!

üleskutse

Hea õpetajakoolituse üliõpilane! 

COVID-19 levik on taaskord tinginud olukorra, kus osa koole, klasse ja lasteaiarühmi on aeg-ajalt sunnitud rakendama distants- või põimõpet, mis suurendab veelgi õpetajate koormust. Kuigi suur osa õppijaid tuleb muutunud oludes kenasti toime, on ka neid, kes vajaksid rohkem tuge, ning just sellega saavadki ülikoolide õpetajakoolituse üliõpilased koole ja lasteaedu aidata. 

Haridus- ja Teadusministeerium peab esmatähtsaks hoida haridusasutused avatuna, arvestades seejuures kõigi ohutusega. Nende toetus võimaldab ülikoolidel suunata üliõpilasi koolidesse-lasteaedadesse õpetajaid ja õpilasi aitama. 

Eriti oodatud on nende üliõpilaste panus, kel on juba varasem õpetajakogemus või kes on läbinud õpingud sellises mahus, et tunnevad end õpilaste ja õpetajate aitamisel kindlalt. Sõltuvalt aga üliõpilase kompetentsist, muudest elu- ja töökohustustest ning COVID-19 levikust on võimalik haridussüsteemi toetamisse panustada erinevatel viisidel. 

Loodame leida ka vabatahtlikke, kes on valmis haridusasutusse füüsiliselt kohale minema ning seda ka väljaspool Tallinnat ja Tartut.

Vabatahtlikuna koolis või lasteaias saad

  • kordumatu kogemuse,
  • sõidukulude hüvitist,
  • stipendiumi,
  • ainepunkte.

Üheskoos saame keerulise kriisiga paremini toime tulla ning seejuures sellest ka õppida. Programm kestab 31. detsembrini 2021.

Ankeedid

Ankeet vabatahtlikule üliõpilasele

Ankeet koolile/lasteaiale

Programmi dokumentatsioon

Praktikajuhend

Praktika protokoll

Praktika eneseanalüüs

Isikliku sõiduauto sõidukulude hüvitamise taotluse aruanne

Ühistranspordi sõidukulude hüvitamise taotluse aruanne

Kontakt

Lisaküsimuste korral võtke julgelt ühendust vabatahtlike üliõpilaste programmi koordinaatoritega:

  • Tallinna Ülikoolis õppenõustaja ja -spetsialist Elina van der Toorn (elinba@tlu.ee, 619 9857)
  • Tartu Ülikoolis Pedagogicumi koordinaator Tiina Tuhkur (tiina.tuhkur@ut.ee, 5890 9677)

Info koolidele-lasteaedadele

Vaata ka