Haridusblogi

Abi koolidele ja lasteaedadele

Haridus- ja Teadusministeerium peab esmatähtsaks hoida haridusasutusi avatuna, arvestades seejuures kõigi ohutusega. Nende toetus võimaldab ülikoolidel suunata üliõpilasi koolidesse ja lasteaedadesse õpetajaid ja õpilasi aitama.

bänner

Austatud koolijuht ja õpetaja!

COVID-19 levik on taaskord tinginud olukorra, kus osa koole, klasse ja lasteaiarühmi on aeg-ajalt sunnitud rakendama distants- või põimõpet, mis suurendab veelgi õpetajate koormust. Kuigi suur osa õppijaid tuleb muutunud oludes kenasti toime, on ka neid, kes vajaksid rohkem tuge, ning just sellega saavadki ülikoolide õpetajakoolituse üliõpilased koole ja lasteaedu aidata.

Vabatahtlikud üliõpilased koguvad seda tehes ainepunkte, teenivad väikest stipendiumi ning neile tasutakse lähetuskulud.

Üheskoos saame keerulise kriisiga paremini toime tulla ning seejuures sellest ka õppida. Programm kestab 31. detsembrini 2021.

Koolidele ja lasteaedadele on see tasuta!

Akeet

Koolid-lasteaiad, palun pange oma abisoovid kirja!

Lisa abisoov

Lisainfo

Tallinna Ülikooli õppenõustaja ja -spetsialist Elina van der Toorn (elinba@tlu.ee, 619 9857)

Info vabatahtlikule üliõpilasele

Vaata ka