Teade

Haridusteaduste instituudis toimub rahvusvaheline nädal

22.–26. aprillini toimub haridusteaduste instituudi esimene rahvusvaheline nädal. Sel nädalal tervitab instituut külalisi nii Eestist kui ka välismaalt, toimuvad põnevad kohtumised ja huvitavad loengud ning tudengite teadustööde konkurss.

Rahvusvaheline

"Haridusteaduste instituut on esimest korda korraldamas rahvusvahelist nädalat, mille eesmärgiks on üheltpoolt luua võimalused meie üliõpilastele ja töötajatele saada osa heal tasemel rahvusvahelisest kogemusest hariduses oluliste teemade osas ja samas tutvustada ka meie instituudi tegevusi ja toetada rahvusvahelistumist," rääkis instituudi direktor Tiia Õun. "Rahvusvahelise nädala raames toimuvad loengud, üritused ja üliõpilastööde konkurss annavad lisaväärtuse nii üliõpilaste jaoks kui loovad ka võimalused töötajatele sõlmida koostöösuhteid oma valdkonna tippspetsialistidega teistest Euroopa ülikoolidest."

ahvusvahelisel nädalal annavad avatud loenguid tippteadlased ja -õppejõud üle terve Euroopa: prof Jouni Välijärvi (Jyväskylä ülikool), prof Carmel Borg (Malta ülikool), Cristina Popescu (Bielefeldi ülikool), Mikko Aro (Jyväskylä ülikool), Mutlu Cukurova (University College London) ja Paolo Lucattini (Firenze ülikool, Pisa ülikool). 

Teemadering on väga lai, ulatudes haridusinnovatsioonist kuni kaasava hariduse ning haridustehnoloogiani. Avatud loengud on mõeldud nii tudengitele kui ka akadeemilistele ja mitteakadeemilistele töötajatele, aga ka partneritele ja sõpradele väljaspoolt ülikooli.

Tutvu ajakavaga siin