Õpetajate Majas toimus andragoogide esimene mitteseminar

Tallinn Õpetajate Majas toimus 10. juunil 2019 esimene andragoogide mitteseminar, mille eesmärk oli tutvustada andragoogika eriala ja andragoogi rolli tänapäeva ühiskonnas. Päeva jooksul arutletigi peaasjalikult ootuste ja andragoogi rolli ning ka tema isiku kujunemise üle. Lisaks eelmainitule tutvuti andragoogi tööriistakastiga, uuriti selle eriala esindaja võimalusi tööturul ning räägiti täiskasvanud õppijate vajadustest ja toimetulekutest.

naine loeb

Esimeses teemaplokis “Andragoog uurib kogemist” toimus pressikonverents, kus bakalaureuseõppe tudengid Kelly Saatman, Siiri Padar, Merike Randma, Diana Paade ja Külli Reinup tutvustasid andragoogi kogemusi teemadel: elan kuni kogen tähenduslikku õppimist, koosõpetamine, supervisioon, enesetõhusus ja enesejuhtimine.

 

Teises teemaplokis pealkirjaga “Andragoog uurib vajadusi” toimus paneeldiskussioon, kus osalesid tudengid Cynne Põldäär, Emily-Hestia Tammeorg, Kaire Povilaitis, Kelly Kittus, Ülle Vilpuu ja Heler Mustrik. Aruteludes selgitati, kuidas kutsega koolitajad näevad kuulumist koolitajate kogukonda, jagati uurimistulemusi täiskasvanud õppijate vajadustest lähedaste toetuse järele, anti ülevaate täiskasvanud õppijate toimetulekustrateegiatest tasemehariduses ning räägiti ka täiskasvanute toimetulekust ja kohanemisest ülikooliõpingutega. Lisaks tehti ülevaade tagasipöördujate õpivajadustest ning jagati kogemusi õppematerjalide kättesaadavusest Tallinna Ülikooli näitel. Diskussiooni modereeris andragoog Kelly Saatmann.

 

Kolmandas teemaplokis – Andragoog uurib arengut“ osalesid tudengid Kadrin Karro-Tagapere, Külli Gertsik, Liis Raag, Jürje Koert ja Piret Maiberg. Selles teemaringis räägiti teadveloleku praktikate kasutusvõimalustest kogenud koolitajate näitel, jagati kogemusi, kuidas soodustada õpitu rakendamist töökohal ning tutvustati, mil moel toetavad kõrgkooliõpingud ettevõtlusega alustamist. Viimasena rääkis Jürje Koert täiskasvanukoolitajate arusaamadest muutunud õpikäsitlusel.

 

Viimases teemaplokis  "Andragoog uurib vajadusi" osalesid Siim Oja, Rando Proomet, Kaie Saar ja Regon Ruutma. Arutlusele tuli inimese kujunemine kui elukestev protsess. Räägiti, kuidas toimub koolitaja professionaalne areng ning arutleti ka selle üle, kuidas võib mõjutada keskkond õppekvaliteeti.

 

Andragoogide videosilla vahendusel osalesid seminaril ka Kairi Sumero, Rosemary Rits ning Sandra Lints.

Andragoogika bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritööd avaldatakse veebilehel andragoogika.tlu.ee.

 

Üliõpilased tänavad enda uurimistööde juhendajaid: Katrin Karu, Halliki Põlda ja Gertha Teidla-Kunitsõn.

 

Seminari toetas Euroopa Liit Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE projekti kaudu, Kutsekoda ja Õpetajate maja.
 

image image image image