Teade

Tallinna Ülikool tunnustas hariduskonverentsil Tartu Forseliuse Kooli haridusuuendusliku algatuse auhinnaga

23. septembri hommikul avasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi ja haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun Tallinna Ülikooli (TLÜ) hariduskonverentsi 2022 „20 aastat eripedagoogikat Tallinna Ülikoolis“. Konverentsil toimus tagasivaade 20-le aastale eripedagoogikale TLÜ-s, oma ala eksperdid tegid plenaarettekandeid personaliseeritud õppest, hindamisvahenditest lasteaias ja koolis ning anti üle haridusuuendusliku algatuse auhind. Üritusest võttis osa pea 250 inimest.

haridusuuenduse auhind

Haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun ja haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi andsid konverentsil üle tänavuse haridusuuendusliku algatuse auhinna, mille pälvis Tartu Forseliuse Kool. Auhinda on välja antud alates 2019. aastast.

Tartu Forseliuse Kooli haridusuuendusliku algatuse eesmärk oli koostöiselt toetada iga õppija võimalust kujundada enda haridustee. Alates 2018. aastast on Tartu Forseliuse Kooli õpetajad tegelenud ühistes õpiringides ennastjuhtivat õppijat toetavate materjalide välja töötamisega, et lähenemisviis toimiks süsteemselt ja mõtestatult. Läbi kolme õppeaasta on loodud ennastjuhtivat õppijat toetav süsteem ja antud perioodi jooksul on läbi viidud mitmeid mõõtmisi algatuse rakendamise hindamiseks.

Tallinna Ülikooli hariduskonverents keskendus tänavu eripedagoogikale, personaliseeritud õppele, hindamisvahenditele lasteaias ja koolis. Nendel teemadel tegid plenaarettekandeid haridustehnoloogia professor Kairit Tammets, emeriitdotsent Ene Mägi, kaasava hariduse ja eripedagoogika professor Piret Soodla, koolipsühholoogia professor Eve Kikas, vanemteadur Kaja Mädamürk, nooremteadur Anne-Mai Meesak, kooli- ja nõustamispsühholoogia dotsent Astra Schults, dotsent Elina Malleus-Kotšegarov ning koolipsühholoogia lektor Kristiina Treial.

Lisaks toimusid konverentsil töötoad “Praktiseerime lugemisjoogat: lugemine selgeks läbi loovliikumise”, “Teadveloleku harjutused klassirahu saavutamiseks”, “Kaasav haridus teooriast praktikani”, “Robootilised vahendid õppimise toetamisel”, “Digitaalne õppevara õppimise toetamisel: interaktiivsed etteütlused” ja “Avastame TLÜ tunnetustuba”. Töötubade eesmärk oli jagada praktilisi kogemusi erinevate metoodikate ja vahendite kasutamisest koolis ja lasteaias, mis aitavad õpetamis- ja õppimiskogemust rikastada ja õpet kohandada.   

(fotol vasakul TLÜ haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi, keskel Tartu Forseliuse Kooli esindaja ja paremal TLÜ haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun; fotograaf Piret Räni)

Kõik fotod