Tutvustus

Anne Lange on õppinud Tartu ja Tallinna ülikoolis, töötanud Eesti Keele Instituudis, Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tallinna Ülikoolis. Ta on õpetanud eesti ja inglise keeles tõlkelingvistika ja tõlkepoeetika, tõlketeooria ja kultuuriuuringute ning toimetamise kursusi. Tema uurimisvaldkond on Eesti tõlkelugu kultuuriloo laiemas kontekstis.

Põhitööülesanded

Õpetamine: tõlkeuuringud ja kultuurilugu, tõlkelingvistika, tõlkepoeetika, toimetamise alused

MA- ja doktoritööde juhendamine

Uurimisvaldkonnad

Tõlkeuuringud kultuuri- ja sotsiaalajaloo kontekstis