TEE100

100 aastat targa eluviisi eestvedamist

Tallinna Ülikool on õpetajate koolitaja ja haridusinnovaatorina olnud targa eluviisi eestvedaja Eestis juba 100 aastat. Õpetajate õpetamist alustati Tallinnas 1919. aastal ning kuigi õppeasutuste nimed ja õpetamise tase on muutunud, siis järjepidevus pole katkenud. Tallinna Ülikooli, mille sünnihetkeks loetakse 18. märtsi 2005, eelkäijate hulka kuuluvad teiste hulgas ka Tallinna Pedagoogikaülikool ning Tallinna Pedagoogiline Instituut.

Tallinna Ülikooli vastutusvaldkondade skaala on mitmete õppe- ja teadusasutuste liitumise tulemusena oluliselt laiem. See ulatub õpetajakoolitusest koreograafiani. Õppe-, teadus- ja loometegevust viiakse läbi viies fookusvaldkonnas: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine. 

Soovides saavutada paremat kooskõla ühiskonna vajadustega, oleme võtnud eesmärgiks olla targa eluviisi eestvedaja Eestis. Tark eluviis tähendab eelkõige teaduspõhiseid otsuseid nii ühiskonna kui ka kodaniku paremaks toimetulekuks. 

Juubeliaasta tähtsündmused:

7. jaanuar
  • Nurgakivi asetamine Tallinna Ülikooli uuele majale. GALERII | VIDEO
10.-11. jaanuar 
22. veebruar
18. märts 
27. aprill
  • Tallinna Ülikooli meeskoori 20. aastapäevale pühendatud kevadkontsert Mustpeade majas
30. aprill
  • Tallinna Ülikooli sümfooniaorkestri “Suur volbrikontsert” ülikooli aulas
23. mai
24. oktoober
30. jaanuar
  Juubeliaasta KOKKUVÕTTEKS
juubeliaasta puu joonis

Tallinna Ülikool on targa eluviisi eestvedaja Eestis. Täpsemalt saate lugeda meie esindustrükisest.

Kontaktid:

Juubeliaasta projektijuht Evelin Värva (evelin.varva@tlu.ee)

Pressikontakt Sulev Oll (sulev.oll@tlu.ee)
 

Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi juubeliaasta tähtsündmuste plaanis