Enne kandideerimist:

  • lepi kokku kohtumine oma (1) õppenõustaja, (2) Erasmus+ koordinaatori ja (3) praktika juhendajaga ning uuri, kas sul on võimalik minna praktikale
  • otsi ja leia endale sobiv praktikakoht

Dokumendid: 

  • (digiallkirjastatud) avaldus (praktika sooritatakse TLÜ tudengina) / avaldus (praktika sooritatakse TLÜ vilistlasena)
  • 1-2 lk motivatsioonikiri (sealhulgas kavandatava praktika kirjeldus). Motivatsioonikirjas hinnatakse üliõpilase motivatsiooni, iseseisvust ja ettevõtlikust, kultuurilisi kompetentse, praktikakoha kohta info omamist, informeeritust õppekorraldusest ja majanduslikku ettevalmistust.
  • keeleoskuse tõend (B1 praktika töökeeles)
  • praktikabaasi esialgne kinnitus (sobib e-kiri)

Kandideerimise dokumente võetakse vastu jooksvalt, v.a juulis

TLÜ üliõpilasena praktikale minnes esitab tudeng avalduse ja sellega kaasnevad dokumendid TLÜ välisõppe peaspetsialistile meili teel hiljemalt 2 kuud enne lähetuse planeeritavat algust. 

NB! Kui lõpetad Tallinna Ülikooli käesoleval kevadsemestril ja soovid minna vilistlase välispraktikale peale lõpetamist, siis tuleb TLÜ välisõppe peaspetsialistile esitada avaldus koos toetavate kandideerimise dokumentidega 30. aprilliks (ja täielikult allkirjastatud Learning Agreement 15. maiks)Pärast tähtaega eranditult enam ühtegi dokumenti vastu ei võeta

Pärast dokumentide saatmist, oota stipendiumi määramise otsust välisõppe peaspetsialistilt. Otsus tehakse hiljemalt kahe nädala jooksul peale avalduse esitamist. Vastuse saad meili teel. 

Stipendiumi määramise järel tuleb täita ja allkirjastada praktikaleping ning sooritada OLS keeletest. Praktikalepingu ja keeletesti info saadetakse üliõpilase meilile. 

Kui keeletest on sooritatud ja praktikaleping kolmepoolselt allkirjastatud, sõlmitakse stipendiumileping. Seejärel kantakse üle stipendiumi esimene osa.