Enne kandideerimist:

  • lepi kokku kohtumine oma (1) õppenõustaja, (2) Erasmus+ koordinaatori ja (3) praktika juhendajaga TLÜ-s ning uuri, kas sul on võimalik minna praktikale,
  • otsi ja leia endale sobiv praktikakoht.

Dokumendid: 

  • (digiallkirjastatud) avaldus (praktika sooritatakse TLÜ tudengina) / avaldus (praktika sooritatakse TLÜ vilistlasena). Lühiajalisele praktikale kandideerides peab avaldusele olema märgitud ka virtuaalse osa toimumise kuupäev(ad)! NB! Skanneeritud käsitsi allkirjastatud dokumente ei aktsepteerita!;
  • 1-2 lk motivatsioonikiri (sealhulgas kavandatava praktika kirjeldus). Motivatsioonikirjas hinnatakse üliõpilase motivatsiooni, iseseisvust ja ettevõtlikust, kultuurilisi kompetentse, praktikakoha kohta info omamist, informeeritust õppekorraldusest ja majanduslikku ettevalmistust;
  • keeleoskuse tõend (B1 praktika töökeeles)*;
  • praktikabaasi esialgne kinnitus (sobib e-kiri).

*Keeleoskuse tõendina sobib esitada riigieksami keeletulemusi, mõnes keeltekoolis sooritatud keeletesti tulemus vms. Sobib ka õpingukaardi väljavõte, mis näitab vastava võõrkeele taset. Samuti võib kandideerimisel esitada tõendi, et olete vastava keele kursusele registreerunud – sellisel juhul lubatakse üliõpilane praktikale vaid juhul, kui keeletase praktika alguseks on omandatud.

Kandideerimise dokumente võetakse vastu jooksvalt, v.a juulis

TLÜ üliõpilasena praktikale minnes esitab tudeng avalduse ja sellega kaasnevad dokumendid TLU välisõppe spetsialistile meili teel hiljemalt 2 kuud enne lähetuse planeeritavat algust. 

NB! Kui lõpetad Tallinna Ülikooli käesoleval kevadsemestril ja soovid minna vilistlase välispraktikale peale lõpetamist, siis tuleb TLÜ välisõppe spetsialistile esitada avaldus koos toetavate kandideerimisdokumentidega 30. aprilliks (ja täielikult allkirjastatud Learning Agreement 15. maiks). Kui lõpetad Tallinna Ülikooli käesoleval sügissemestril ja soovid minna vilistlase välispraktikale peale lõpetamist, siis tuleb kandideerimisavaldus esitada 30. novembriks (ja täielikult allkirjastatud Learning Agreement 15. detsembriks)Pärast tähtaega eranditult enam ühtegi dokumenti vastu ei võeta

Pärast dokumentide saatmist oota stipendiumi määramise otsust välisõppe spetsialistilt. Otsus tehakse hiljemalt kahe nädala jooksul peale avalduse esitamist. Vastuse saad meili teel. 

Stipendiumi määramise järel tuleb täita ja allkirjastada praktikaleping, soovi korral võib soorita ka OLS keeletesti. Praktikalepingu ja keeletesti info saadetakse üliõpilase meilile. 

Kui praktikaleping on kolmepoolselt allkirjastatud, sõlmitakse stipendiumileping. Seejärel kantakse üle stipendiumi esimene osa. 

 

Abiks: Tutvu ka välispraktika checklist'iga.