Traadita andmesidevõrgud TLÜs

Avalikud traadita andmesidevõrgud (WiFi võrgud) töötavad järgmistes ülikooli hoonetes ja ruumides:

 • Astra (Narva mnt 29, Tallinn): kogu hoones. SSID: TLU
 • Mare (Uus-Sadama 5, Tallinn): kogu hoones. SSID: TLU
 • Nova (Narva mnt 27, Tallinn): kogu hoones. SSID: TLU
 • Silva (Narva mnt 29, Tallinn): kogu hoones. SSID: TLU
 • Terra (Narva mnt 25, Tallinn): kogu hoones SSID: TLU
 • Haapsalu Kolledž (Lihula mnt 12, Haapsalu): kõigis kolledži ruumides. SSID: TLU
 • Räägu tänava õppehoone (Räägu 49, Tallinn): kogu hoones. SSID: TLU

Avaliku võrgu tehnilised parameetrid

Kasutatav andmesidestandard: IEEE 802.11b/g
Andmeedastuskiirus: kuni 5 Mbps
Vajalike võrguparameetrite omistamine: automaatselt DHCP serveri poolt
Avalikud traadita andmesidevõrgud ülikooli Tallinna hoonetes ei ole ühendatud TLÜ magistraalvõrkude külge, nende andmeside toimub läbi kommertsteenusepakkuja võrguühenduse.

 

Eduroam

Tallinna Ülikool on ühinenud akadeemilise andmesidevõrguga Eduroam, mis võimaldab meie töötajatele ja üliõpilastele tasuta ligipääsu internetile paljudes maailma ülikoolides, teadusasutustes ja raamatukogudes. Eduroami kasutamine on tuttav ka suurele hulgale meie väliskülalistest. 

Eduroam võimaldab Sul oma koduülikooli meiliaadressi (kasutajanimi@tlu.ee) ja parooliga logida sisse tasuta wifi-sse kõigis projektiga ühinenud asutustes.

Üldised parameetrid, mis on vajalikud Eduroami seadistamiseks:

Võrgu nimi (kõigis maailma eduroam võrkudel sama) SSID: eduroam

AP autentimine ja krüpteerimine (võib võrguti erineda. Tallinna Ülikool kasutab Eduroam levialades eduroam.org poolt ülemaailmselt soovitatud parameetreid):

Autentimismeetod: WPA2 (mõnel pool nimetatud ka WPA2-Enterprise)
Krüpteerimise algoritm: AES

Kasutajate autentimise parameetrid (kõigil TLÜ kasutajatel kõigis Eduroam võrkudes samad):
Autentimine: 802.1x EAP
Autentimise tüüp: PEAP
Autentimise protokoll: MS-CHAP-v2
Kasutaja: kasutajanimi@tlu.ee (NB! MITTE eesnimi.perenimi@tlu.ee)
Parool: TLÜ kasutajakonto parool
Domeen: (jätta tühjaks)

Validate Server Certificate (PEAP server): selle valideerimise võib ära tühistada (linnuke kastist eemaldada). Kui valideerimist tühistada ei soovi või seda pole võimalik teha, siis tuleb seadmesse laadida TLÜ RADIUS serveri juursertifikaat. Sertifikaat asub aadressil: https://www.tlu.ee/itfailid/eduroam/tu.eduroam.ca.cer

Eduroami eelised avatud wifi võrgu ees:

 • Kõik Eduroami ligipääsupunktid on ühise võrgutunnusega (SSID: eduroam), mis lihtsustab oluliselt kasutaja sülearvuti häälestamist.
 • Ühendused autenditakse, mistõttu wifi internetti pakkuv asutus saab kontrollida, kes võrku kasutab.
 • Paljudes riikides või asutustes on avatud wifi võrgud turvakaalutlustel keelatud, kuid Eduroami abil saab külalisi teistest akadeemilistest asutustest siiski internetti lubada.
 • Autentimisinfo põhjal saab asutus teha otsuseid, kas lubada inimene sisevõrku, anda talle vaid internetiühendus või keelata ühendus hoopis.
 • Andmeedastuskiirus: kuni 25 Mbit/s.