Avalik loeng

KNT teadusseminar „Psühholoogia kasutamine käitumise müksamiseks“

3. veebruaril kell 9.00 toimub TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse teadusseminaride sarja esimene seminar. Tippkeskuse seminarid hakkavad toimuma regulaarselt iga kahe nädala tagant kolmapäeviti kell 9.00-10.00. Esimeseks seminari teemaks on „Psühholoogia kasutamine käitumise müksamiseks“. Esinejaks on Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia kaasprofessor Andero Uusberg.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

03.02.2021 kell 09.00 - 10.00

KNT teadusseminaride sari

 

Registreerige end KNT teadusseminaride sarja kuulama.


Selleks, et sündmusele registreerida töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, lti@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

KNT teadusseminari loengusari

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tule kuula 3. veebruaril kell 9.00 TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse teadusseminari „Psühholoogia kasutamine käitumise müksamiseks“. Esinejaks on Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia kaasprofessor Andero Uusberg. Tegemist on virtuaalse seminariga ning kuulama on oodatud kõik huvilised!

Teemast:

Viimasel ajal on ka Eestis hoogu kogunud psühholoogia rakendamine inimeste käitumise muutmiseks "müksamise" (nudging) egiidi all. Jagan ettekandes oma nägemust sellest, mida võiks müksamiseks pidada ja mida mitte. Illustratsioonidena tutvustan mitut Eestis läbi viidud uuringut.  

Lektorist lähemalt:

Andero Uusberg on eesti psühholoog ja Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi õppejõud ja teadur. Eksperimentaalpsühholoogina on ta peamiselt uurinud emotsioone ja otsustusprotsesse, täpsemalt nende käitumuslikke, kortikaalseid ja psühhofüsioloogilisi korrelaate. Tutvu teadustöödega lähemalt ETISest.

Vaata salvestust

Vaata KNT tippkeskuse seminaride kava:

  • 3.02     TÜ afektiivse psühholoogia kaasprofessor Andero Uusberg - „Psühholoogia kasutamine käitumise müksamiseks.“
  • 17.02   Starship Technologies vanem andmeteadlane Valdar Tammik - „Keel ja visuaalne taju.“
  • 3.03     TÜ psühholoogia instituudi teadur Uku Vainik - „Geneetika võimalused sotsiaalteadustes.“
  • 17.03   TLÜ eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht Avo-Rein Tereping - „Kuulmistaju uuringud Tallinna Ülikoolis. Digiajastu kuulmiskahjustused ja kuidas neist pääseda.“
  • 31.03   TLÜ koolipsühholoogia professor Eve Kikas ja käitumisteaduste andmeanalüüsi lektor Kaja Mädamürk - „Laste areng läbi põhikooli - üldised trendid ei seleta kõike.“
  • 14.04   Teadusajakirjanik Virgo Siil - „(Puust ja punaseks) - kuidas julgustada teadlasi rääkima ebaõnnestumistest oma teadustöös?“
  • 28.04   TLÜ hariduspsühholoogid Kati Aus ja Grete Arro 
  • 12.05   TLÜ õiguspsühholoogia dotsent Kristjan Kask - „Tõsimänguline lahendus ülekuulamisoskuste treenimisel“

Kus saab seminari kuulata?

Seminari saab kuulata otseülekandena 3. veebruaril 9.00-10.00 meie TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut Facebooki lehelt (https://www.facebook.com/TLULTI) ning jagame seda ka sündmuse lehel (https://www.facebook.com/events/2815740438737836).

Kui te ei saa otseülekandel osaleda, siis salvestust saab Facebookis järelvaadata kuni järgmise KNT seminari alguseni ehk 17. veebruarini.

Vaata kava: www.tlu.ee/knt-teadusseminarid


Lisainfo: signe.pikk@tlu.ee ja kristjan.kask@tlu.ee