psühholoogia

Psühholoogia, BA

Sa märkad inimesi enda ümber. Sind huvitab inimkäitumise põhjuste ja seaduspärasuste uurimine ning soovid saada põhjalikke ja rakendatavaid teadmisi nüüdisaegsest psühholoogiast. Psühholoogia õpetab kriitiliselt mõtlema. Psühholoogia aitab mõista inimese arengut ning seda, mis motiveerib meid tegutsema ja mis aitab kaasa isiksuse arengule või muutusele.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 50

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris Tasuta

Võta ühendust

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, siis võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga või esita küsimus siin lehe vormi kaudu.

 

 

Tallinna Ülikooli vastuvõtt:

Telefon: 6409 135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Esita küsimus siin:

 

Selleks, et Su küsimusele vastata töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, pr@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

Võta meiega ühendust!

Olen huvitatud
 

Psühholoogia on seotud kõigega – inimese olemus on see, mis puudutab kõike mida ta elus teeb, aitab mõista inimese käitumist ja tundeid, tema suhteid, tööalast edukust, eluviisi ja tervist, vaimset võimekust jms.

 • Psühholoogia mõjutab inimese tööelu kvaliteeti ja organisatsiooni toimimist, aitab mõista mis teeb inimesed produktiivseks, loovaks, lojaalseks jms.
 • Psühholoogia õpetab kriitiliselt mõtlema, erinevate teooriate ja teemade tundmaõppimine näitab kuidas eristada antud situatsiooni jaoks olulist informatsiooni. Teaduslik psühholoogia tugineb teooriatele ja empiirilistele uurimustele.
 • Tallinna Ülikooli Psühholoogia ja käitumisteaduste suund pakub bakalaureuseõpet psühholoogia üld- ning inimeseõpetuse suunal.

Psühholoogia õppekava psühholoogia suund

Psühholoogia bakalaureuseõpe sobib neile, kes huvituvad õppekava inimestest ning tahavad töötada inimestega. Õppekava läbinu oskab analüüsida inimkäitumist ja oma järeldusi veenvalt põhjendada. Bakalaureuseõppekava loob eeldused töötamiseks psühholoogiaalaseid teadmisi nõudvatel erialadel ja õpingute jätkamiseks magistriõppes. 

Psühholoogia õppekava inimeseõpetuse suund

Inimeseõpetusele saab spetsialiseeruda vaid Tallinna Ülikoolis. Psühholoogia bakalaureuseõppe inimeseõpetuse suund sobib nendele, kes huvituvad inimestest, hoolivad inimese psühholoogilisest ja füüsilisest heaolust ning tahavad töötada inimestega. Inimeseõpetuse suuna lõpetaja saab laiapõhjalise hariduse nüüdisaegses terviklikus inimkäsitluses. Õppekava läbinul on põhjalikud teadmised nii psühholoogia kui ka tervisekäitumise valdkonnas. 

Inimeseõpetust saab läbida ka kõrvalerialana  (48 EAP) teiste õppekavade (näiteks bioloogia) raames.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima noori, kes märkavad inimesi enda ümber, on huvitatud inimkäitumise põhjuste ja seaduspärasuste uurimisest ning soovivad saada põhjalikke ja rakendatavaid teadmisi nüüdisaegsest psühholoogiast.

Miks tulla meile õppima?

Psühholoogia bakalaureuseõpe sobib neile, kes huvituvad inimestest ning tahavad töötada inimestega. Õppekava läbinu oskab analüüsida inimkäitumist ja oma järeldusi veenvalt põhjendada. Bakalaureuseõppekava loob eeldused töötamiseks psühholoogiaalaseid teadmisi nõudvatel erialadel ja õpingute jätkamiseks magistriõppes. Õppetöö toimub nii loengute, seminaride kui ka iseseisva töö vormis. Instituudil on tihedad partnerlussuhted välisülikoolidega, mille raames külastavad ülikooli ka välisõppejõud. Õppetöö toimub moodsa tehnikaga varustatud auditooriumides.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe

Õpe toimub päevasel ajal kogu arginädala jooksul.

Peaeriala

Psühholoogia erialal inimeseõpetuse suunal, saab spetsialiseeruda vaid Tallinna Ülikoolis. Psühholoogia bakalaureuseõppe inimeseõpetuse suund sobib nendele, kes huvituvad inimestest, hoolivad inimese psühholoogilisest ja füüsilisest heaolust ning tahavad töötada inimestega. Inimeseõpetuse suuna lõpetaja saab laiapõhjalise hariduse nüüdisaegses terviklikus inimkäsitluses. Õppekava läbinul on põhjalikud teadmised nii psühholoogia kui ka tervisekäitumise valdkonnas. Instituudil on tihedad partnerlussuhted välisülikoolidega, mille raames külastavad ülikooli ka välisõppejõud. 

Psühholoogia suunal bakalaureuseõpe sobib neile, kes huvituvad inimestest ning tahavad töötada inimestega. Õppekava läbinu oskab analüüsida inimkäitumist ja oma järeldusi veenvalt põhjendada. Bakalaureuseõppekava loob eeldused töötamiseks psühholoogiaalaseid teadmisi nõudvatel erialadel ja õpingute jätkamiseks magistriõppes. Õppetöö toimub nii loengute, seminaride kui ka iseseisva töö vormis. Instituudil on tihedad partnerlussuhted välisülikoolidega, mille raames külastavad ülikooli ka välisõppejõud. 

Olulised erialaained

 • Üld- ja sotsiaalpsühholoogia
 • Arengupsühholoogia
 • Isiksusepsühholoogia
 • Nõustamispsühholoogia
 • Tervisepsühholoogia
 • Kognitiivne psühholoogia
 • Bioloogiline psühholoogia
 • Sõltuvuskäitumine
 • Koolipsühholoogia
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Mõjustamispsühholoogia
 • Reklaamipsühholoogia
 • Karjääriplaneerimine
 • Juriidiline psühholoogia
 • Andmeanalüüs
 • Psühhodiagnostika

Tutvu õppekavaga

Vastuvõtutingimused

Kandideerimise eeldused:

 • keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskkooli lõputunnistus);
 • korrektselt esitatud avaldus SAISis. 

100% vastuvõtueksam (40% test + 60% suuline osa)

Vastuvõtueksami osad:

 • Kirjalik osa (akadeemiline test): Akadeemiliste võimete test koosneb verbaalset ja matemaatilis-loogilist võimekust mõõtvatest ülesannetest ning erialasest informeeritusest. 
 • Suuline osa (grupitöö): Valitud teema analüüs grupis (hinnatakse koostööd rühmaga, esinemisoskust, arutlusloogikat ning argumenteerimisoskust).
 • Suuline osa (intervjuu): Vesteldakse erinevatel üldistel ja personaalse huvi teemadel, nt üliõpilaskandidaadi motivatsiooni kohta.

*Vastuvõtueksami suulisele osale pääsevad kirjaliku osa positiivselt (üle 51%) sooritanud kandidaadid

Akadeemiliseks testiks ei ole konkreetseid allikaid või materjali, test koosneb ülesannetest, kasuks tulevad teadmised erialaga seonduvast.

Kirjalikust eksami osast edasi pääsenud kandidaatide nimekiri ja täpne suulise osa ajakava avalikustatakse siin: https://www.tlu.ee/psyhholoogiavastuvotueksam

 

Õppejõud

Aaro Toomela

Uurimise ja õpetamise valdkond on kognitiivne psühholoogia ja kultuuripsühholoogia.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.

Aleksander Pulver

Uurimise ja õpetamise valdkond on isiksusepsühholoogia ja psühhomeetria.

Terve eluviis Tallinna Ülikooliga: töö ja psühholoogiline heaolu video.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.

Antek Kasemaa

Uurimise ja õpetamise valdkond on juhtimispsühholoogia ja militaarpsühholoogia.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.

Arno Baltin

Uurimise ja õpetamise valdkond on  läbirääkimiste psühholoogia ja grupiprotsessid.

Terve eluviis Tallinna Ülikooliga: töö ja ajakasutus video

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS

Eve Kikas

Uurimise ja õpetamise valdkond on  koolipsühholoogia ja õpioskused.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.

Jaanus Harro

Uurimise ja õpetamise valdkond on psühhofarmakoloogia ja käitumuslik neuroteadus.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.


Kadi Liik

Uurimise ja õpetamise valdkond on  organisatsioonipsühholoogia ja uurimismeetodid.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.

Katrin Kullasepp

Uurimise ja õpetamise valdkond on suhtlemispsühholoogia ja identiteedi kujunemine.

Terve eluviis Tallinna Ülikooliga: töö ja identiteet video.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.

Kristiina Uriko

Uurimise ja õpetamise valdkond on tervisepsühholoogia ja nõustamispsühholoogia.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS

Kristjan Kask

Uurimise ja õpetamise valdkond on juriidiline psühholoogia ja kriminaalpsühholoogia.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.

Mare Pork

Uurimise ja õpetamise valdkond on kliiniline psühholoogia ja organisatsioonide konsulteerimine.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.

Mati Heidmets

Uurimise ja õpetamise valdkond on sotsiaalpsühholoogia ja keskkonnapsühholoogia.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.

Piret Jamnes

Uurimise ja õpetamise valdkond on juhtimispsühholoogia ja karjäärinõustamine.

Terve eluviis Tallinna Ülikooliga: töö ja suhted video.

Snežana Stoljarova

Uurimise ja õpetamise valdkond on spordipsühholoogia ja kultuuriti võrdlev psühholoogia.

Külalislektoritena paljud hinnatud oma ala tippspetsialistid ja praktikud väljaspoolt Tallinna Ülikooli

Kuhu edasi?

Vilistlaste tsitaadid

Margus Laurik - Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut

"Tallinna Ülikooli psühholoogia võimaldas omandada vajalikud teadmised inimese psüühika ja käitumise analüüsimiseks. Magistrikraad psühholoogias andis võimaluse edasi õppida ning omandada kliinilise psühholoogi ja psühhoterapeudi kutsed. Minu igapäevaseks tööks on psüühika ja käitumishäirete hindamine ja teraapia, mida teen enda ettevõtte alt. Psühholoogia haridus on kasulikuks osutunud ka teistes ettevõtmises, kus inimestega koostöö on oluline. Nende hulgas ürituste korraldamised ja koolitused."


Markko Junolainen - Coach asutuses Telesis Coaching, psühholoogia BA (2005) ja MA (2016) 

"Psühholoogia bakalaureuse ja magistriõpingud on mulle andnud laiapõhjalised teadmised, kultuuritundlikkuse ja oskuse kriitiliselt mõelda, tulemaks edukalt toime erinevates töökeskkondades Egiptusest Indoneesiani ja Singapurist Maldiivideni."


Auli Andersalu-Targo - Koolipsühholoog, Gordoni perekooli koolitaja Perekeskus Sina ja Mina

"Psühholoogiaõpingud on rikastanud minu elamise ja olemise tööriistakasti teadmistega inimloomusest, andnud mulle võime avada silmi ka sellistele hetkedele, kus tahaks silmad sulgeda ja mitte näha. Ma olen neist teadmistest erinevatel ajahetkedel saanud tuge, et mõista igasuguseid imelikke ja imelisi inimesi."


Marika Kivik - Psühholoog, paari- ja pereteraapia, individuaalne nõustamine MTÜ Collega

"Kõigest, mida ülikoolist kaasa sain, hindan ma enim vajadust, oskust ja isu edasi õppida, pean seda psühholoogina töötamise eelduseks."


Millistel erialadel võib tööd leida?

Psühholoogia õppekava vilistlased töötavad väga erinevatel ametikohtadel, alates akadeemilistest ja lõpetades avaliku teenistuse ametikohtadega. 

Akadeemilised töötajad:  erinevates ülikoolides nii Eestis kui välismaal (näiteks Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis,  EBS-s; Rootsis University of Skövde, School of Bioscience, Austraalias  Queensland University of Technology, School of Psychology and Counselling , Soomes Natural Resources Institute Finland jpm.

Kliinilised psühholoogid ja psühhoterapeudid: PERH psühhiaatriakliinikus, Tallinna Lastehaiglas, Tallinna Perekeskuses, Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuses Sensus, Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus, Tallinna Laste Tugikeskuses, Ida-Tallinna Keskhaiglas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Viljandi haiglas , Astangu Kutserahabilitatsiooni Keskuses jpm.

Valdkonnajuhid (sh personalijuhid, arendusjuhid, konsultandid): Swedbank, Citadele Banka Eesti filiaal,  Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Statistikaamet, Töötukassa, Skype, Eesti Energia, Saku õlletehas, Omniva, Telia, konsultatsioonifirmad  Fontes PMP, Tripod., CV-Online, Arista HRS jpm.

Koolipsühholoogid, koolijuhid:  SA Innove, Rajaleidja keskused, linnavalitsused (Haapsalu, Porvoo), Tallinna Reaalkool, Audentese Erakool, Jüri Gümnaasium, Tallinna 32. Keskkool,  Põltsamaa Ühisgümnaasium,  Laagri Kool,  Arte Gümnaasium, Noarootsi Kool,  Viimsi Kool, Avatud Kool,  Peetri Lasteaed-Põhikool,  Nõmme Põhikool jpm.

Meediatöötajad (meedianõunikud, ajakirjanikud, toimetajad, reporterid, loovtöötajad):  Riigikantselei,  ERR , Kanal2, Pärnu Linnavalitsus , Division, Velvet jpm.

Lisaks töötavad vilistlased paljudes teistes psühholoogia erialateadmisi nõudvates valdkondades : spordipsühholoogia, militaarpsühholoogia, korrektsioonipsühholoogia, karjäärinõustamine, perenõustamine, rasedusnõustamine jpm.

Edasiõppimisvõimalused

Töötamaks professionaalse psühholoogina tuleb omandada ka magistrikraad. Psühholoogia ja käitumisteaduste suunal  on magistriõppes võimalus spetsialiseeruda nõustamispsühholoogia, koolipsühholoogia või organisatsioonipsühholoogia suunale. Lisaks on võimalik õpinguid jätkata paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel. 

Varasemalt kaitstud lõputööd

 Vaata varasemalt kaitstud psühholoogia bakalaureuseastme lõputöösid TLÜ digitaalraamatukogus ETERA.

 

Võta ühendust!

Õppekava kuraator: Kadi liik
Õppenõustajad-spetsialistid: Kädli Riitsaar

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 472 / (+372) 6409 470 

 

Sarnased erialad

Psühholoogia, MA

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Õppekava kujundab üliõpilases kutseoskused, mis on vajalikud, et töötada psühholoogi, nõustajana või muudel psühholoogilist abi andvatel ametikohtadel. Magistriõppes saab spetsialiseeruda organisatsiooni-, nõustamis- ja koolipsühholoogiale. Kindlale valdkonnale keskenduva suuna avamine otsustatakse igal aastal eraldi.

Magistriõpe
Eesti keel
12 üldsuund, 12 koolipsühholoogia suund
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Heaolu ja tervisekäitumine, MA

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Kas sind huvitavad inimesed ja see, kuidas nad end tunnevad? Kas tahaksid teada, kuidas inimese heaolule läheneda ja seda teaduspõhiselt mõõta? Kas oled valmis tulevikus leidma lahendusi, et inimesed elaksid kauem tervislikku elu ja väldiksid enneaegset haigestumist? Kas sa oled valmis tegutsema inimõiguste tagamisel ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel nii praegu kui tulevikus? Loodus- ja terviseteaduste instituudi esimene rahvusvaheline ingliskeelne õppekava ootab uusi huvilisi enda sekka!

Magistriõpe
Inglise keel
20
Sessioonõpe
2000 €
Vaata eriala

Psühholoogia, PhD

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Loodus- ja terviseteaduste instituudi psühholoogia suunal tegutsevad teadurid ja õppejõud, kes töötavad rahvusvahelisel tasemel arengu-,  kultuuri- ja koolipsühholoogias  ning uues psühholoogia paradigmas - idiograafilises psühholoogias

Doktoriõpe
Eesti keel
Inglise keel
1 doktorant-nooremteadur, 1 doktorant-üliõpilane
Vaata eriala

Kunstiteraapiad, MSc

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eestis on kunstiteraapiate sünonüümina kasutusel mõiste „loovteraapiad". Loovterapeut (creative arts therapist) on kunstiteraapiate magistriõppe või sellega võrdsustatud väljaõppega psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist. Kutset on võimalik taotleda kolmel spetsialiseerumissuunal: muusikateraapia, kunstiteraapia (visuaalkunstiteraapia), tantsu- ja liikumisteraapia.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala