Loodusblogi

Karin Baskin: „Olen püüdnud teha oma tööd kohusetundlikult ja südamega.“

Tallinna Ülikooli uus emeriitdotsent on Karin Baskin.

Karin Baskin dotsent

1.jaanuaril jõustus senati otsus emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetuse andmise kohta. Seega on Tallinna Ülikoolis kuus vastset emeriitprofessorit ja kolm emeriitdotsenti. Kes nad on, mida peavad oma tähtsaimateks tööalasteks saavutusteks ning millised on nende tulevikuplaanid, kõnelevad nad oma blogipostituses. Aasta alguse seisuga on Tallinna Ülikoolil 36 emeriitprofessorit ja 26 emeriitdotsenti.

Emeriitdotsent Karin Baskin

„Olen püüdnud teha oma tööd kohusetundlikult ja südamega, mind on autasustatud ülikooli teenetemärgiga aastal 2017.“

Dotsent Karin Baskin

Ülikooliga olen seotud juba aastast 1970, kui asusin siin õppima kehakultuuri eriala, mille lõpetasin 1974 aastal. Samal sügisel astusin Moskva Kehakultuuri Keskinstituuti aspirantuuri. Minu juhendaja oli Spordimeditsiini kateedri juhataja professor V. Karpman, kes tegi koostööd ka meie ülikooli praeguse emeriitprofessori Tiiu Olmiga. Minu väitekiri oli seotud sportlaste hingamisaparaadi uuringutega. Aspirantuuri lõpetades 1977. aastal sai minust tolleaegse Ed. Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi meditsiinilis-bioloogiliste distsipliinide kateedri õpetaja ja 1980. aastast vanemõpetaja. Minu ala oli füsioloogia ja spordifüsioloogia.

Karin%20Baskin%201.jpg
Korvpalli vilistlaste pilt. Karin Baskin on esireas paremalt esimene. Erakogu.

Bioloogiateaduste kandidaadi kraadi kaitsesin 1978. aasta sügisel Tartu Ülikoolis. Õppeaastal 1986/1987 stažeerisin Soomes Kuopio Ülikooli füsioloogia kateedris, kus tegelesin lihaspingete uuringutega müograafilisel meetodil. 

1988. aastast olen ülikoolis töötanud dotsendi ametikohal. Lisaks õppetööle olen täitnud 2004 -2008 õppeprodekaani ning 2008 - 2015 Terviseteaduste ja Spordi Instituudi õppejuhi kohustusi. Samal ajal olin ka õppekavade „Kehakultuur“ ja „Kehakultuuri õpetaja“ juht, kelle ülesanne oli õppekavade väljatöötamine ja arendamine. Olen koostanud ja välja andnud rea õppematerjale ning e-kursusi. Teadustööd tehes olen osalenud sportlaste kompleksuuringutes, mille põhjal on ilmunud ka rida teadusartikleid.

Seniajani jätkan loengute pidamist treenerite koolitusprogrammis, jõudumööda abistan ka sportlaste kompleksuuringute läbiviimist. Olen püüdnud teha oma tööd kohusetundlikult ja südamega, mind on autasustatud ülikooli teenetemärgiga aastal 2017.

„Olen väga õnnelik, sest olen saanud kõik need aastad töötada suurepäraste kolleegide keskel, väga paljud huvitavad ettevõtmised on teoks saanud just koos kolleegidega.“

Emeriitdotsent Karin Baskin

Olen väga õnnelik, sest olen saanud kõik need aastad töötada suurepäraste kolleegide keskel, väga paljud huvitavad ettevõtmised on teoks saanud just koos kolleegidega. Olen alati tundnud nende toetavat ja sõbralikku suhtumist, mille eest olen väga tänulik.

Karin%20Baskin%203.jpg
Emeriitdotsent Karin Baskin lapselapsega. Erakogu.

Minu hobid on seotud alati erinevate kehaliste tegevustega. Olen mänginud korvpalli, olnud ülikooli (tolleaegse Pedagoogilise Instituudi) naiskonna liige. Õppejõudude võistkonnaga tulime ka Tallinna meistriks. Armastan suusatada ning viibida palju looduses. Praegu on minu jaoks väga oluline ka vanaema staatus.