Loodusblogi

Priit Reiska: kõike tuleb teha pühendumusega

Seoses uue rektoraadi valimistega naaseb Priit Reiska loodusteaduste didaktika teeneka professori ametikohale. Tegime sellega seoses temaga lühikese intervjuu, kus uurisime ka professori tulevikuplaanide kohta.

Priit Reiska TLÜ teenekas professor

Millise pilguga vaatate tagasi oma õppeprorektori ametiajale?  

Oli huvitav ja väljakutseid täis aeg. Ma töötasin kolmes erinevas rektoraadis, kahe erineva rektoriga. Usun, et saime selle aja jooksul palju häid ja mõistlikke ideid realiseerida. Kahjuks olid küll viimastel aastatel arendusvõimalused ebapiisava kõrghariduse rahastuse tõttu väga piiratud.

Mis sellest viimasest 12 aastast teile kõige eredamalt meelde on jäänud?

Kõige suuremad muutused olid vaieldamatult struktuurireform, uue juhtmis- ja finantsmudeli kasutuselevõtt. Õppevaldkonnas lõime uue struktuuri õppekavadele, arendasime välja uue õppeaine ELU. Suuri väljakutseid pakkus plagiaadisüüdistustega toimetulek. Viimasel ajal on eredalt meelde jäänud ühe BFMi õppejõu kiitus, et tänu õppeprorektorile sai võimalikuks tudengifilmi Oscar.

 

tlü rektor prorektor õppeprorektor tõnu viik priit reiska tallinna ülikool

Tallinna ülikooli rektoriks valitud Tõnu Viiki õnnitleb rektori kohusetäitja Priit Reiska

Mis on teie edasised plaanid ja sihid jätkates loodusteaduste didaktika teeneka professorina? Millega ning millal te õppe- ja arendustöös edaspidi instituudis panustama hakkate?

Arusaadavalt ei ole ma saanud viimastel aastatel piisavalt aega pühendada teadustegevusele ja doktorantide juhendamisele, sellega soovin esmajärjekorras tegeleda. Kindlasti on plaanis koostöös välispartneritega teadus- ja arendustegevusprojekte taotleda. Soovin panustada loodusteaduste õpetajakoolituse arendamisse, loodame selleks leida enam tuge ka riigi poolt. Ma usun, et palju võimalusi pakub ka loodusteaduste valdkonna didaktikute teadus- ja arendustegevusalane koostöö.

Millised on teie elus kõige olulisemad väärtused ja tõekspidamised, mille järgi elate ning mis aitavad teil edu saavutada?

Kõike tuleb teha pühendumusega, töö peab olema huvitav ja valmistama rõõmu! Tuleb olla avatud uutele mõtetele, edasi ei vii ühe inimese tarkus vaid koostöö.

Lisaks teadusele - kas teil on ka mõni hobi või tegevus, mis keha ja vaimu virgutab?

Mulle meeldib oma Saaremaa maamajas toimetada ja sporti teha. Loodan nüüd natuke enam selleks aega leida, sealhulgas loomulikult ka jalgpalli mängimiseks!

Kuhu teadus liigub?

Eks erinevad teadused liiguvad ikka erinevas suunas. Ma arvan, et üks suundumus on küll ühine - uued teadmised tekivad üha enam väljakujunenud teaduste kokkupuutepunktides, teadus muutub interdistsiplinaarsemaks.