Loodusblogi

TLÜ tudengid käisid Läänemere regiooni ülikoolide teadlastega jätkusuutlikust toidutootmisest arutlemas

Läänemere Ülikoolide Koostöövõrgu (Baltic University Programme ehk BUP) üliõpilaskonverents teemal „Resilient food systems from a Baltic Sea Region Perspective“ toimus sel aastal 23.–24. mail Rootsis Gotlandi saarel Visbys, kus osalesid ka Tallinna ülikooli keskkonnakorralduse tudengid.

Läänemere Ülikoolide Koostöövõrgu (Baltic University Programme ehk BUP) üliõpilaskonverents

image-20220614142131-1

Töötuba „The Hydrology Game“

Konverentsi korraldas Uppsala Ülikool koostöös Slovakkia põllumajandusülikooliga, mis asub Nitras. Konverentsil osales üliõpilasi nii bakalaureuse- kui ka magistriõpingutelt, kokku 55 õpilast Rootsist, Slovakkiast, Poolast, Leedust, Lätist, Saksamaalt, Soomest, Tšehhist ja Eestist. Eestit olid esindamas lisaks Tallinna Ülikooli üliõpilastele ka üks üliõpilane Tartu Ülikoolist ja üks tudeng Eesti Maaülikoolist. Konverentsi programm oli jaotatud kahele päevale, esimesel päeval osaleti seminarides ja töötoas ning teisel päeval toimusid väljasõidud Visbysse.

Konverentsi alustasid Leonie Paul ja Iida Pyykkö Uppsala Ülikoolist sissejuhatava loenguga Gotlandi saarel toidu tootmisest ja turismist. Ettekandest jäi kõlama palju huvitavaid fakte, muuhulgas see, et Gotlandi külastab aastas ligi miljon turisti. Loengutega jätkas Adrianus Both (Uppsala Ülikool), kes tutvustas erinevaid vesiviljeluse võimalusi Läänemere kontekstis jätkusuutliku toidutarbimise perspektiivist. Päev jätkus töötoaga „The Hydrology Game“, mis oli Larissa Lachmanni (Lundi Ülikool) magistritöö raames valminud lauamäng. Mängu eesmärgiks oli reageerida erinevatele stsenaariumitele, püüdes säilitada jätkusuutlikku veetarbimist, valmistudes samal ajal lähenevaks põuaks. Mäng kirjeldas hästi hüdroloogia aluseid, rõhudes samal ajal valusale probleemile – ka Gotlandi saare üks peamisi probleeme on veenappus. Seminaride osa lõpetasid Attila Tóth ja Miroslav Čibik (Slovakkia Põllumajandusülikool Nitras), kes tutvustasid erinevaid projekte multifunktsionaalsetest linnamaastikest. Linnastuvas ühiskonnas on vajalik leida tasakaal toidukasvatamise, rekreatsioonivõimaluste ja eluslooduse liikidele elupaikade säilumise vahel ja Slovakkia Põllumajandusülikooli teadlastel on sellel alal valminud ja ka praegu käsil mitmeid põnevaid projekte. 

image-20220614142352-2

Kultuuripidu esimesel õhtul

Konverentsi seminaride osa sai esimese päevaga lõpu ning teisel hommikul suunduti Gotlandi mahefarmi Lilla Bjers. Lilla Bjers sai alguse pereettevõttena, tänaseks on neil tipphooajal abiks lausa 30 inimest. Mahefarm asub 19 hektaril, kasvatatakse peamiselt köögivilju, aga ka puuvilju ja toodetakse mett. Lisaks põllumaale on neil ka oma restoran, kus valmistatakse süüa enda kasvatatud või naabertaludest vahetuse teel saadud toorainest. Lisaks farmi tutvustusele räägiti ka mahepõllumajanduse raskustest ja võimalustest, näiteks kasutatakse Lille Bjers’is pestitsiidide asemel efektiivselt biotõrjet. Ekskursiooni farmis viis läbi talu omanik ise, mistõttu oli ringkäik eriti südamlik ja ka inspireeriv – toidu tõelist väärtust ja hinda mõistetakse siis, kui seda ise kasvatatakse.  Päeva teises pooles toimus ekskursioon Visbys, kus tutvustati põnevaid seiku Visby ja Gotlandi ajaloost.

Lisaks konverentsi ametlikule osale toimus esimesel ja teisel õhtul ka üliõpilaste kultuuripidu ning konverentsi õhtusöök, mille raames sai proovida erinevatest riikidest pärinevaid maiustusi kui ka tantsida Poola rahvatantsu. Teisel päeval toimus BUPi üliõpilasnõukogu kogunemine, kus valiti kaks uut üliõpilasesindajat BUPi juhatusse. Valituks osutusid Seymur Ingilabli Lodži Ülikoolist ja Tereza Homolova Ostrava Ülikoolist. 

Konverentsi lõpuks olime saanud üle 50 uue tuttava, õppinud tundma Gotlandi ning arutlenud Läänemere regiooni ülikoolide teadlastega jätkusuutlikust toidutootmisest - seda kõike ilusas kevadises Visbys!

Konverentsi kokkuvõtte autorid:
Liis Seenemaa ja Johanna Liisa Järveläinen
Keskkonnakorralduse II aasta bakalaureuse üliõpilased, LTI
Läänemere Ülikoolide Koostöövõrgu üliõpilassaadikud Tallinna Ülikoolis
30.05.2022