Loodusblogi

TLÜ üliõpilased koostavad juba aastaid erivajadustega lastele õppevahendeid

ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuenduse õppaines on juba neli semestrit erinevate erialade tudengid liitunud projektiga "Kaasav ELU". Projektiga saavad erinevate erialade üliõpilased oma teadmisi rakendada, et luua nutikaid kasutajasõbralikke vahendeid ja keskkondi, arendada uurimismetoodikaid arvestades erinevate erivajadustega. 13. jaanuarist kuni märtsi keskpaigani saab külastada Tallinna Ülikooli Astra hoones näitust "Kaasav ELU", kus on eksponeeritud tudengite tehtud tööd.

Kaasav elu

Tänapäeval liigutakse kaasava keskkonna poole ning üha olulisemalt tõstatub esiplaanile vajadus luua selliseid tooteid ja teenuseid, mis arvestaksid erinevate sihtgruppide vajadustega. Ühiskonna kui terviku huvidest lähtuvalt on igati loomulik, et kõik lapsed saaksid oma vaimsetele ja kehalistele eeldustele ning võimalustele vastavat haridust. Seetõttu peaks nii õppevahendite kui -keskkondade loomisel arvestama õpilaste vajadustega. Mõistlik on luua vahendeid, mis on universaalsed, kuid kohaldatavad individuaalsetele vajadustele. 

1%20-%20Kaasav%20ELU%20reklaam-1.jpg

„Ka pisikestest detailidest saab alguse õppematerjali või igapäevaste esemete ligipääsetavamaks muutmine,“ nendib Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi lektor Tiia Artla. „Tõeliselt innovatiivseid õppevahendeid saab luua aga siis, kui sellesse kaasata õpilasi/üliõpilasi, õpetajad, erinevate erialade teadlasi, disainerid, tootjaid jt.“

Pedagoogidele, lastevanematele, disaineritele ja kõikidele huvilistele suunatud näitus annab ülevaate, kuidas Tallinna Ülikooli erinevate erialade üliõpilased rakendasid interdistsiplinaarselt oma teadmisi, luues kasutajasõbralikke õppevahendeid, mis ühteaegu on universaalsed ja rakendatavad laiemas sihtgrupis, sealjuures arvestavad ka erinevate erivajadustega. Vahendite loomisel läheneti probleemidele kasutajakeskse disaini põhimõtetest lähtuvalt, mille kohaselt selgitati välja kasutaja reaalsed vajadused, arvestati vahendite loomisprotsessis sihtgrupi vajadustega ning hinnati tulemit läbi kasutajakogemuse.

Kaasav ELU“ pakub ideid:

  • kuidas muuta õppetööd toetavad vahendid jt igapäevaselt kasutatavad asjad ligipääsetavaks;
  • aitab leida vastuse küsimusele: kas erivajadus on ikka eriline?
  • annab nõu õpetajatele, lapsevanematele jt, kuidas toime tulla probleemsetes situatsioonides.

Näitusel on väljas ka integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö erialal 15 aasta jooksul pimedatele/vaegnägijatest lastele valmistatud puuteraamatud.

Näitus on avatud: 13.01.-13.03.2020 Narva mnt 29, Astra Teadlaste Foorumis ja Teabekeskuses. 


Projektide ajalugu

Esimesel "Kaasav ELU" semestril valmistasid tudengid Porkuni Kooli hooldusõppe osakonnale (hooldusõppel õpivad raske ja sügava vaimupuudega ja liitpuudega õpilased) õppetööd toetava puuteseina. Teiseks valmisid neli punktkirjas audiolisaga (äpi toega) puuteraamatut: “Pesupäev”, “Pese hambaid!”, “Pese käsi!”, “Võlupintsel”. Raamatuid katsetasid Tallinna Heleni Kooli õpilased ja õpetajad. Lisaks valmisid ka abistavaid/suunavaid matemaatika õppematerjalid esimese kooliastmele (1.-3. klass) HEV õpilastele.

40-10.jpg
Näitus "Kaasav ELU"

Teisel "Kaasava ELU" semestril valmistasid üliõpilased toetava multisensoorse õppevahendi, mis arendab raske ning sügava intellekti ja/ või liitpuudega lastel erinevate meelte kaudu saadud aistingute, tajude ja kogemuste abil aru saamist ümbritsevast ja iseendast, kinnistada ühised multisensoorsed sümbolid nädalapäevade, aastaaegade ja ilma kohta Eesti hooldusõppe asutustes. Lisaks valmistasid tudengid nägemispuudega lastele nutikaid kasutajasõbralikke õppevahendeid, arvestades nende erivajadusega. Lisaks toodi suurema publiku ette käsitööna valminud ja ainueksemplaridena loodud taktiilsed lasteraamatud ja filmi.

Kolmandal semestril tegid üliõpilased praktilise “Võlukohvri”, mis sisaldab:

  • erinevaid vahendeid ja harjutusi;
  • motoorikat arendavaid tegevusi;
  • rahustavaid ja tasakaalustavaid tegevusi;
  • interaktiivseid ja materiaalseid vahendeid;
  • liikumismänge;
  • abivahendeid õpetaja tõhusamaks tööks.

44-9.jpg

Neljandal semestril valmistasid "Kaasava ELU" projektid mängud ENIGMAOSAVAD SÕRMED ja TÄHTEDE JAHT. Mängude eesmärgiks on arendada lapse peenmotoorikat, koordinatsiooni, taktiilsust, loomingulisust, matemaatilist mõtlemist, koostöö oskust. Teiseks valmistasid tudengid "Tunnetusmaja" mille eesmärgiks on Lilly Nielseni aktiivse õppimise põhimõtetest lähtuvalt aidata erivajadustega lastel arendada kognitiivseid, igapäeva, motoorsed oskusi ning kommunikatsiooni. Laste rõõmuks valmis veel "Kuukalender" mille eesmärgiks on õpetada tundma kuude ja kuupäevade nimetusi ning numbreid nii tava-
kui punktkirjas, arendades peenmotoorikat. Lisaks tegid tudengid valmis "Mänguseina", mille eesmärgiks on aidata erivajadustega lastel arendada peenmotoorseid oskusi ning koordinatsiooni. Samuti pakkuda lastele rõõmuelamust mängulise tegevuse käigus ja tulemusena. Mängusein aitab kaasa kasutaja tähelepanu ja keskendumisoskuse arengule, aitab luua põhjus-tagajärg seoseid ning ärgitab jälgima helistiimuleid.


Näitus poleks valminud ilma toetajateta:
Eesti Pimedate Raamatukogu, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Tondi Põhikooli Tuisu osakond, Porkuni Kool, Tartu Emajõe Kool, Flügger Group A/S, Kohila Vineer OÜ, PipeLife Eesti AS, I.D. Kangas OÜ.


Lisainfo ja meedia kontakt:
Tiia Artla, Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi lektor tiiartla@tlu.ee.
Jana Kadastik, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi doktorant janajana@tlu.ee


Jälgi ka "Kaasava ELU" tegemisi ning näitust SIIN.