Avalik loeng

KNT teadusseminar „Kuriteoohvri kogemused õiguskaitsesüsteemis ja taastava õiguse võimalused teisese ohvristamise (või järelohvristamise) leevendamiseks"

20. oktoobril kell 9.00 toimub TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse (KNT) teadusseminaride sarja neljas seminar. Seminari teemaks on „Kuriteoohvri kogemused õiguskaitsesüsteemis  ja taastava õiguse võimalused teisese ohvristamise (või järelohvristamise) leevendamiseks" ning esinejaks on TÜ kriminoloogia teadur Anna Markina. TLÜ KNT teadusseminarid toimuvad regulaarselt üle nädala kolmapäeviti kell 9.00-10.00.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

20.10.2021 kell 09.00 - 10.00

KNT teadusseminaride sari

 

Registreerige end KNT teadusseminaride sarja kuulama.


Selleks, et sündmusele registreerida töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, lti@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

KNT teadusseminari loengusari

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tule kuula 20. oktoobril kell 9.00 TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse teadusseminari „Kuriteoohvri kogemused õiguskaitsesüsteemis  ja taastava õiguse võimalused teisese ohvristamise (või järelohvristamise) leevendamiseks". Esinejaks on TÜ kriminoloogia teadur Anna Markina.

Tegemist on virtuaalse seminariga ning kuulama on oodatud kõik huvilised!

Teemast

Lisaks füüsilistele ja materiaalsetele kahjudele kannatavad kuriteoohvrid sageli mitmesuguste psühholoogiliste ja sotsiaalsete kahjude all, mis püsivad kaua pärast seda, kui füüsilised haavad on paranenud. Abi saamiseks pöördub kannatanu eeskätt õiguskaitsesüsteemi poole, lootes leida õiglust ja leevendust oma kannatustele. Sageli aga juhtub nii, et ka see kogemus on kannatanule traumeeriv, kuna talle tundub, et ametkondade suhtumine on ükskõikne ja ohvrit süüdistav. Viimastel aastakümnetel populaarsust koguv taastava õiguse lähenemisviis näeb menetlusprotsessi keskselt mitte kurjategijat või riigi huvi, vaid eeskätt kannatanut oma vajadustega. Seminaril keskendutakse küsimusele, mis on kannatanu kogemused ja vajadused ning mil määral saab taastav õigus kannatanu aidata.

Esinejast lähemalt

Anna Markina teadusuuringute valdkond on õigusrikkujad, õigusrikkumised ja kannatanud. Seoses Markina poolt läbiviivate uuringutega ta näeb, kus traditsiooniline karistusõigus ei toimi või toimib nii, et asjad muutuvad veelgi hullemaks nii ohvri kui ka õigusrikkuja jaoks. Eriti kehtib see noorte õigusrikkujate puhul, keda saaks pigem toetada ja suunata. Seetõttu otsustas ta panustada probleemi lahendamisele ka praktiliselt ning alates 2020 on ta taastava õiguse vabatahtlik ehk konfliktivahendaja. Konfliktid või õigusrikkumised, mis vahendamisele jõuavad, on reeglina seotud alaealistega. Tegu võib olla näiteks tülide, vägivallajuhtumite, vargusega. Taastava õiguse lähenemine lubab noortel oma tegude eest vastutust võtta ning dialoogis kannatanutega leida lahendused, mis lähtuvad mõlema poole vajadustest.

Vaata KNT tippkeskuse seminaride kavawww.tlu.ee/knt-teadusseminarid

Kus saab seminari kuulata?

Seminari saab kuulata otseülekandena 6. oktoobril 9.00-10.00 meie TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi Facebooki lehelt https://www.facebook.com/TLULTI

NB: Seminari osalemise Zoomi link ning täiendav info saadetakse registreerijatele 2 päeva enne seminari algust (esmaspäeval). Kes registreerib end hiljem, saab kasutada võimalust ning jälgida seminari ülekannet TLÜ loodus- ja terviseteaduste Facebooki lehelt.

Kas seminari saab järelvaadata?

Jah (kuni järgmise seminarini). Kui te ei saa otseülekandel osaleda, siis salvestust saab Facebookis vaadata kuni järgmise KNT seminari alguseni.

Vaata kava: www.tlu.ee/knt-teadusseminarid


Lisainfo: emallene@tlu.ee ja kristjan.kask@tlu.ee