Avalik loeng

KNT teadusseminar „Mis mõjutab inimese tuvastamise täpsust?"

1. detsembril kell 9.00 toimub TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse (KNT) teadusseminaride sarja seitsmes seminar. Seminari teemaks on „Mis mõjutab inimese tuvastamise täpsust?" ning esinejaks on TÜ psühholoogia nooremteadur Annegrete Palu. TLÜ KNT teadusseminarid toimuvad regulaarselt üle nädala kolmapäeviti kell 9.00-10.00.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

01.12.2021 kell 09.00 - 10.00

KNT teadusseminaride sari

 

Registreerige end KNT teadusseminaride sarja kuulama.


Selleks, et sündmusele registreerida töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, lti@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

KNT teadusseminari loengusari

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tule kuula 1. detsembril kell 9.00 TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse teadusseminari „Mis mõjutab inimese tuvastamise täpsust?". Esinejaks on

TÜ psühholoogia nooremteadur Annegrete Palu.

Tegemist on virtuaalse seminariga ning kuulama on oodatud kõik huvilised!

Teemast

Võõraste inimeste tuvastamises on inimesed üldiselt üpris kehvad. Võõra inimese tuvastamine võib olla olulise tähtsusega aga kuritegu tunnistades. Ettekandes tehakse ülevaade inimeste tuvastamise täpsust mõjutavatest teguritest. Tuuakse erinevaid näiteid uuringutest, mis seda temaatikat on lähemalt käsitlenud ning antakse soovitusi, kuidas tuvastamist kõige õiglasem oleks läbi viia.

Esinejast lähemalt

Annegrete Palu on Tartu ülikooli psühholoogia instituudi eksperimentaalpsühholoogia nooremlektor ja doktorant. Ta on omandanud magistrikraadi psühholoogias. Oma magistritöö raames uuris ta, kuidas mõjutab abivahendite kasutamine küsitlemisel alaealiste ütlusi. Doktorantuuris on Annegrete Palu uurimisvaldkonnaks eelkõige isikute tuvastamine ja kuidas mõjutavad erinevad tingimused isikute tuvastamise täpsust. Lisaks teadustööle tegeleb Annegrete ka õiguspsühholoogia õpetamisega ja koolitamisega..

Vaata KNT tippkeskuse seminaride kavawww.tlu.ee/knt-teadusseminarid

Kus saab seminari kuulata?

Seminari saab kuulata otseülekandena 1. detsembril 9.00-10.00 meie TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi Facebooki lehelt https://www.facebook.com/TLULTI

NB: Seminari osalemise Zoomi link ning täiendav info saadetakse registreerijatele 2 päeva enne seminari algust (esmaspäeval). Kes registreerib end hiljem, saab kasutada võimalust ning jälgida seminari ülekannet TLÜ loodus- ja terviseteaduste Facebooki lehelt.

Kas seminari saab järelvaadata?

Jah (kuni järgmise seminarini). Kui te ei saa otseülekandel osaleda, siis salvestust saab Facebookis vaadata kuni järgmise KNT seminari alguseni.

Vaata kava: www.tlu.ee/knt-teadusseminarid


Lisainfo: emallene@tlu.ee ja kristjan.kask@tlu.ee