Õpingud

Loodus- ja terviseteaduste instituudi esimene ingliskeelne õppekava

Loodus- ja terviseteaduste instituudi (LTI) esimene ingliskeelne õppekava „Heaolu ja tervisekäitumine“/“Well-Being and Health Behaviour“ sai juunis Haridusministeeriumilt heakskiidu ning on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (õppekava kood 208658). Tegemist on magistri astme õppekavaga.

Well-being and health behaviour

Õppekava „Heaolu ja tervisekäitumine“/“Well-Being and Health Behaviour“ kuulub sotsiaalteenuste õppekava gruppi, heaolu rühma. Õppekava juht ja käivitamise eestvedaja on olnud psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemilise suuna juht Aleksander Pulver.

Heaolu ja selle juhtimine on kasvav majandusharu, mis rajaneb tervisliku elu ja haiguste vältimise tõenduspõhistele teooriatele. Eesti tegevused rahvastiku tervise edendamisel, terviseuuringute ja terviseteenuste sektoris ning kogukondlik tegevus tervise edendamisel, aga ka laialdane e-teenuste kasutamine võimaldavad meil oma kogemusi jagada ka teiste riikide kodanikele.

Inimeste heaolu kujundamise ja kujunemise seaduspärasuste tundmine on oluline töövaldkond, mis annab oma panuse inimese arengut ja heaolu toetava ühiskonna funktsioneerimisele. Heaolu valdkonnas nähakse muuhulgas võtit paljude sotsiaalsete probleemide lahendamiseks nii praegu kui tulevikus.

Eriala lõpetajad leiavad rakendust erinevates valdkondades, nagu näiteks hariduses, tervishoius, tervishoiuteenuste pakkumistega tegelevates organisatsioonides. Magistriõppe lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes (näiteks Tallinna Ülikooli pakutavas Health Behaviour and Wellbeing õppekaval), teha ülikoolis oma teadus- või uurimistööd ning töötada samas õppejõuna.

Tutvu õppekava "Heaolu ja tervisekäitumine" SIIN.