Õpingud

Uus õppekava IKUMUMU lööb laineid

Tallinna Ülikoolis sügisel avatavate erialade pingereas oli 30. juunil kella 10ks laekunud avalduste põhjal esikohal "Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia" ehk IKUMUMU õppekava. 30-le õppekohale oli laekunud juba 73 avaldust.

Tallinna Ülikoolis sügisel avatavate erialade pingereas oli 30. juunil kella 10ks laekunud avalduste põhjal esikohal "Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia" ehk IKUMUMU õppekava. 30-le õppekohale oli laekunud juba 73 avaldust.

 
IKUMUMU sisu on heli ja pildi tekitamine, loomine ja ühendamine kaasaegsete vahenditega. Õppima oodatakse loomingulisi raamist väljas mõtlejaid, kellele pakub huvi musitseerimine või visuaallooming.

Oluliselt rohkem avaldusi on laekunud õppekavale „Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid“, aga täita soovitakse ka 120 õppekohta.

Eelmisel aastal oli uutest erialadest eriti edukas integreeritud loodusteaduste bakalaureuseõppekava, kuhu esitati kokku 127 avaldust.

Kõikide erialade seas on praeguse seisuga avalduste arvult seni eelistatumad õigusteadus, psühholoogia, haldus- ja ärikorraldus, informaatika ning euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid. Magistriastme erialadest organisatsioonikäitumine, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse, eripedagoog-nõustaja, sotsiaaltöö ning hariduse juhtimine.

Avaldusi saab esitada 5. juulini, kellel selleks vajadus, saab lisadokumente esitada alates 30. juunist ülikooli kampuses. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 15. juulil.
Rohkem infot Tallinna Ülikooli vastuvõtu veebist: tlu.ee/sisseastumine.

Tänaseks on Tallinna Ülikooli laekunud 3986 sisseastumisavaldust. Eelmisel aastal esitati kokku 9140 sisseastumisavaldust.