Ühe Minuti Loeng

Miks ei tohi maja otse rannajoonele rajada? (Hannes Tõnisson)

Kes on soovinud mereranda või mõne muu suure veekogu lähedale ehitada, on kindlasti kuulnud sõna “ehituskeeluvöönd.” Eesti saartel on see 200, mandril 100 meetrit rannajoonest maismaa poole. Aga miks meid ikka keelatakse? Seda selgitab minutiloengus Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi vanemteadur Hannes Tõnisson.

meri

Sõnastame selle sõnumi veidi ümber ja ütleme hoopis “ehitise kaitsevöönd". Kõlab paremini? Jah, sest seaduse üks eesmärke ongi tegelikult ju meie ja me vara kaitsmine veekogudelt tulevate ohtude eest.

Näiteks, tugevate tormide käigus vastu rannaastangut põrkav laine on meeletu jõuga ja iga löögiga annab tükike rannaastangust järele ning uhutakse lainetuse poolt merre. Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse uuringud Saaremaal Harilaiu poolsaarel näitavad, et sealne, mitme meetri kõrgune, rannaastang on paarikümne aastaga taganenud umbes 150 meetrit. Hea, et seal asus vaid vana, lagunenud ning ammu mahajäetud majakavahi maja. Nüüdseks on see maja veepiiril ja suures osas mere poolt hävitatud.

Peame silmas pidama, et tormilainetus pole ainus ohufaktor. Tormiga kaasneb sageli ka kõrge meretase (ajuvesi). Näiteks Tallinnas võib seesugune ajuvesi ulatuda üle pooleteise meetri ja mõnel pool Eestis üle kolme meetri. Niisuguse äkilise veetaseme tõusu jalgu ei tahaks jääda ise ega ka oma vara jätta.

See pole veel kõik. Merd kattev jää koosneb sageli mitmetest suurtest jäälahmakatest. Tugeva tuule mõjul võivad hakata need ranna suunas liikuma nagu hiigelpurjekad. Randa jõudes jätkab niisugune jäämassiiv oma inertsist maasuunalist liikumist ja pühib kõik enda teelt -  olgu need suured kivid või lausa rahnud, taimkate või isegi puud, rannaatraktsioonid, paadikuurid või lausa eluhooned. Oleme registreerinud mitmeid juhtumeid, kus merejää on tunginud enam kui 100 meetri kaugusele metsa, murdes oma liikumise teel puid ja kandes kaugele metsa alla suuri kive ja rahne.

Kui soovite rajada oma elukoha ranna lähedale, siis mõelge sellele, miks meie esiisad kunagi oma elamuid otse randa ei rajanud. Vahetult rannale on rajatud ainult erilise otstarbega ehitisi, nagu lihtsad paadikuurid või ranna külastajatele mõeldud kerged hooned ja rajatised. Austage merd ja tema privaatsust!