Ilmus kõrgkooliõpik randade arengust

rannik

Tallinna Ülikooli Kirjastus andis välja õpiku „Rannad ja rannikud“, mille autoriks on geoloog ja rannikute uurija, geoloogiadoktor Kaarel Orviku (snd 1935). „Rannad ja rannikud“ on ühest küljest mõeldud kasutamiseks kõrgkoolides, kuid teisalt ka tõhus käsiraamat inimestele, kes suuremal või vähemal määral randade ja rannikumerega kokku puutuvad. Autor tutvustab rannikutega seotud terminoloogiat ja klassifikatsioone ning selgitab peamisi randade arengut mõjutavaid tegureid (lainetus, tuuled, merejää jm). Lisaks teoreetilisele taustale on rohkete näidete varal kirjeldatud põhilisi rannaprotsesse (setete ränne, murrutus, kuhje) ning selgitatud, kuidas need protsessid ajas ja ruumis muutuda võivad ja miks nende tundmine on vajalik.

esikaas

Kaarel Orviku on aastakümneid uurinud rannaprotsesse ja ta tegelnud praktiliste ülesannete lahendamisega, millest mõnd värvikamat on raamatus ka käsitletud. Raamat on illustreeritud rohke pildimaterjaliga ja rannaprotsesside teoreetilisi aluseid selgitatakse praktiliste näidete varal. Väljaande erialatoimetaja ja sõnastiku autor on TLÜ vanemteadur, ökoloogiadoktor Hannes Tõnisson.

TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi vanemteaduri Mihkel Kanguri sõnul on Eesti randade omapäraks selle vaheldusrikkus. „Oleme justkui elus labor, kus on võimalik jälgida randade kujunemise protsesse väga eritüübilistes randades ja Kaarel Orviku on olnud pikki aastakümneid selle labori juhataja“, märkis ta. Kangur leiab, et „Rannad ja rannikud“ on soovituslik lugemine kõigile, kellel huvi randade vastu ja kohustuslik kirjandus kõigile, kelle ametiülesannete hulka kuulub inimtegevuse juhtimine randades. „Toob ju looduslike protsesside ignoreerimine üldjuhul kaasa asjatut segadust ja kulutusi. Ehk aitab Kaarel Orviku teadmiste kasutamine nii mõndagi viga tulevikus vältida,“ lisas ta.

„Rannad ja rannikud“ ilmus Tallinna Ülikooli Kirjastuse sarjas „ACTA Realia et Naturalia“. Raamatu väljaandmist toetasid SA Archimedes ja Haridus- ja Teadusministeerium.