1 Minuti Loengud

1 Minuti Loeng - Kiitkem õpetajat! (Aigi Heero)

https://www.youtube.com/embed/v5JJ1iyMesw

17. sajandil tegutses Tallinnas muusikaõpetajana David Gallus, kes on Eesti hariduse ajaloos üks värvikas isiksus. Oma elu lõpupäevil tähendas ta üles Eesti haridusega seotud murekohad: õpetajate madala palga, korralike õppevahendite puudumise ja mitte-motiveeriva tööõhustiku – kas pole küllalt sarnane tänapäevaga, küsib Aigi Heero minutiloengus?