TLÜ blogi

Eret Talviste: tähistagem ja toetagem kvääre nii TLÜ-s kui ka ühiskonnas üldiselt

Juuni on „Pride“ ehk „Uhkuse“ kuu, mis viitab sellele, et praegu tähistatakse rahvusvaheliselt kvääride ehk LGBTQ kogukonna inimeste elusid, õigusi, ning panust ühiskonda. Loomulikult peaks seda tegema iga päev ja igas kohas, kuid juuni on esile tõstetud kui aeg, mil kväärsuse kohta teadvust tõsta.

Eret Talviste

Kuigi õppetöö hakkab lõppema, ei tähenda see, et TLÜ tudengid ning töötajad ei võiks end iseseisvalt kväärsuse alal harida. Nii saame kolleege ja kaastudengeid, kes ei soovi end heteronormatiivsete identiteedikategooriate põhjal defineerida, paremini mõista, märgata ning hinnata. Alustuseks on mõistlik ehk nende kahe laia terminiga – LGBTQ ja kväär – tutvuda. 

LGBTQ+ tähistab: 

 • L – lesbian ehk lesbi;
 • G – gay ehk gei;
 • B – bi ehk biseksuaalne;
 • T – transgender ehk transsooline;
 • Q – queer ehk kväär;
 • + tähistab kõiki neid, kes end eelnimetatud kategooriatest ei leia.

Tähis LGBTQ loodi, et rõhutada seksuaalsusel ja sool põhinevate identiteetide mitmekesisust. Rohkem saab selle ning mitmete teiste LGBTQ + terminite kohta lugeda näiteks Eesti LGBT Ühingu kodulehelt. Mõned inimesed eelistavad aga LGBTQ + lühendile hoopis sõna „queer“ ehk kväär, kuna see termin on veelgi kaasavam. Lühidalt ja lihtustavalt tähendab kväär inimest, kes ei soovi end defineerida heteronormatiivsete seksuaal- ja sooidentiteetide raames. Nendeks on näiteks „naine“ ja „mees“. Kväär ei leia, et temale sobiv elukaare kujunemine sobituks heteronormatiivsesse raami, mis eeldab inimeselt vastassoost kaaslase leidmist ning laste saamist, et sama mustrit uuesti oma lastelt eeldada. Rohkem saab sõna kväär kohta lugeda näiteks Feministeeriumi platvormilt.

Jälgimist, lugemist ja vaatamist, et end LGBTQ+ ja kvääriga kurssi viia

Raamatud ja filmid:

 • Virginia Woolf, Orlando (1928), ning sellepõhine film: Orlando (1992)
 • Alice Walker, The Colour Purple (1982), ning sellepõhine film: The Colour Purple (1985)
 • The Danish Girl (2015)
 • Boys Don’t Cry (1999)
 • Pride (2014)
 • It’s a Sin (2021) (seriaal)